Opustil nás nadpráporčík v.v. Zdeněk HVĚZDA

Zväz vojakov SR – Klub Topoľčany  s hlbokým  smútkom oznamuje, že dňa 23.januára 2021 po ťažkej chorobe nás vo veku 82 rokov navždy opustil dlhodobý člen klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, dobrý priateľ,  kolega, pobočník niekoľkých veliteľov bývalej 13.tankovej divízie nadpráporčík v.v. Zdeněk HVĚZDA.

Česť jeho pamiatke!

Členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, priatelia a spolupracovníci vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Posledná rozlúčka (pred spopolnením) s  našim kolegom bude dňa 28.januára 2021 (vo štvrtok) o 15,00 hod. na starom cintoríne v Topoľčanoch pri prísnom dodržaní opatrení ÚVZ.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik

predseda klubu Topoľčany 

Pridaj komentár