Pripomíname si 15. výročie leteckej katastrofy pri obci Hejce

Už 15. rok si pripomíname haváriu lietadla AN 24 na kopci Borsó pri maďarskej dedine Hejce, pri ktorej 19. januára 2006 zahynulo 42 slovenských vojakov, cestujúcich z mierovej misie KFOR v Kosove späť do vlasti. Jedným z nich bol plukovník Ing. Štefan Ivan, ktorý dlhé roky pôsobil v ženijných útvaroch v Seredi. 

V roku 1994 bol vyslaný do misie OSN UNPROFOR na území bývalej Juhoslávie, kde pôsobil vo funkcii veliteľa ženijnej roty ženijného práporu Mierových síl OSN. O niekoľko rokov neskôr plnil úlohy v zahraničí v mierovej misii KFOR v Kosove ako dôstojník štábu práporu. Po návrate velil nitrianskej základni mierových síl OSN a inicioval výstavbu Pamätníka slovenským vojakom, ktorí zahynuli v zahraničných misiách. V roku 2006 vykonával funkciu zástupcu náčelníka Centra riadenia operácií Generálneho štábu OS SR. S cieľom poradiť a pomôcť pri rotácii príslušníkov jednotky podnikol aj cestu do Kosova, ktorá sa mu stala osudná. Občianske združenie UN Veteran Slovakia si v tomto čase na miestnom cintoríne v Seredi pri mieste posledného odpočinku plk. Ing. Štefana Ivana každoročne pripomína pamiatku nielen na plk. Ing. Štefan IVANA, ale všetkých vojakov ktorí položili svoje životy pri plnení úloh na udržanie mieru a zachovanie ľudských hodnôt vo svete, pietny aktom. Pietneho aktu a svätej omše v kostole  sv. Jána Krstiteľa v Seredi, ktorú celebruje ordinár  Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky mons. František Rábek, sa okrem rodiny plk. Ivana pravidelne zúčastňujú predstavitelia jednotlivých stupňov velenia Ozbrojených síl SR, zastupiteľstva mesta Sereď, príslušníci Ženijného práporu v Seredi a samozrejme členovia Zväzu vojakov – klub Sereď, ktorých so Štefanom Ivanom spájajú roky spoločnej služby v Seredi. Keďže tento rok sa stretnutie kvôli pandémii koronavírusu v januári neuskutoční, pripomeňme túto tragédiu aspoň touto cestou, chvíľkou ticha a zapálením sviečky v súkromí. Dúfame, že čoskoro sa budeme môcť stretnúť pri hrobe plk. Štefana Ivana a spoločne sa pokloniť jeho pamiatke.

Pridaj komentár