Zomrel pplk. v.v. Ing. Jozef Zauška

 

Dňa 18.januára 2021 zomrel člen nášho klubu ZV SR Zvolen

                    pplk. v.v. Ing. Jozef Zauška 
Narodil sa 2.9.1937 v Selciach v rodine kováča. Tam chodil do základnej školy,
Priebeh vojenskej služby:

od 01.09.1952 do 31.08.1955 žiak školy technického dorastu letectva Poprad;

od 01.09.1955 do 31.08.1956 žiak leteckého technického učilišťa L. Mikuláš;

dňa 01.09.1956 prijatý za dôstojníka z povolania v hodnosti technika poručíka;

od 01.09.1956 technik lietadla – 32. bitevný letecký pluk Trenčín;

od 01.10.1957 technik prevádzky – 2. stíhacia letecká divízia Zvolen;

od 15.12.1960 kontrolór prevádzky prevádzkovej skupiny – 2. stíhacia letecká divízia Zvolen;

dňa 09.07.1965 premiestnený k MNO pre PVOS a letectvo;

od 06.08.1965 starší technik prevádzky prevádzkovej skupiny pre letku L-29 – Vyššie letecké učilište;

od 21.09.1965 starší technik prevádzky skupiny agregátov – 10. letecká vojsková opravovňa Mladá;

dňa 13.01.1970 premiestnený k správe vojenského školstva a vedy MNO Praha;

od 01.03.1970 veliteľ čaty – vychovávateľ – Vojenské gymnázium SNP Banská Bystrica;

od 01.09.1973 veliteľ čaty – Vojenské gymnázium SNP Banská Bystrica;

V rokoch 1969- 1974 študoval na VAAZ Brno odbor strojárska technológia. Promoval v roku 1974.

od 26.08.1975 zástupca veliteľa práporu pre technické veci – 76. automobilový prápor;

dňa 06.09.1977 prevedený do odboru MŠ SSR s určením pre funkciu učiteľa Vojenskej katedry VŠLD Zvolen;

od 21.10.1977 učiteľ učebnej skupiny automobilovej – Vojenská katedra VŠLD Zvolen;

od 01.11.1978 starší učiteľ učebnej skupiny Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici Vojenskej katedry VŠLD Zvolen;

od 01.09.1983 vedúci odborný referent skupiny pedagogickej Vojenskej katedry VŠLD Zvolen;

od 01.10.1990 učiteľ učebnej skupiny – 60. tankový pluk;

dňa 30.09.1992 prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania.

Dosiahnutá hodnosť:

podplukovník – 1.10.1978

Vyznamenania:

Medaila „Za službu vlasti“ – prezident republiky r. 1964

Medaila „Za zásluhy o obranu vlasti“ – prezident republiky r. 1972

—————————————————————————————–

Pohreb bude v obradnej sieni krematória v Banskej Bystrici- Kremničke v úzkom rodinnom kruhu – Vzhľadom na epidemiologickú situáciu  Covid 19 bez vojenských pôct.
Česť jeho pamiatke.
Prejavy sústrasti na č.t.  manželky 048 4186276

Pridaj komentár