Opustil nás plk. gšt. v.v. Ing. Peter Kandráč, PhD.

Dňa 10.1.2021 nás upustil posledný rektor Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika plk. gšt. v.v. Ing. Peter Kandráč, PhD.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry, ktorá sa začala ukončením vysokoškolského štúdia na Vysokej leteckej škole SNP v Košiciach, po ktorom pôsobil ako výkonný stíhací pilot v útvaroch na západe Československa, kde získal kvalifikáciu I. triedy, inštruktora za všetkých poveternostných podmienok a bojového použitia na nadzvukových lietadlách. Po návrate do Košíc akou učiteľ lietania bol v roku 1995 ustanovený zástupcom veliteľa 5. leteckej základne a v roku 1996 veliteľom Výcvikového strediska pilotov, ktoré vzniklo jej transformáciou.

Útvaru velil do roku 1998, kedy bol vyslaný na postgraduálne štúdium na vyššiu štábnu školu v Spojenom kráľovstve. Následne počas svojho pôsobenia na Generálnom štábe OS SR bol vyslaný na štúdium na Vojnovej škole letectva v Alabame v USA. Po návrate v roku 2003 bol prezidentom SR vymenovaný rektorom Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika v Košiciach. Po zrušení Vojenskej leteckej akadémie v roku 2004 svoju kariéru pokračoval na Leteckej fakulte ako odborný asistent, kde prednášal odborné letecké predmety ako letecká navigácia, meteorológia, prevádzkové postupy a manažment letovej prevádzky. Po ukončení doktorandského štúdia na Leteckej fakulte pôsobil do roku 2018.

Česť jeho pamiatke!  

Pridaj komentár