Opustil nás plk. v.v. Ing. Jozef DVORŠTIAK

   V nedeľu 10. januára 2021 v ranných hodinách nás náhle opustil náš priateľ, kolega, dlhoročný podpredseda klubu ZV SR, predseda kontrolnej komisie pri OblV SZPB Nové Mesto nad Váhom

plk. v.v. Ing. Jozef Dvorštiak.

   Posledná občiansko-vojenská rozlúčka so zosnulým bude v stredu 13. januára 2021 o 12,30 hodine v Dome smútku v Novom Meste nad Váhom.

Rada klubu ZV SR vyjadruje pozostalej rodine úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke.

***

Priebeh vojenskej kariéry:

od  01.09.1953  do  01.09.1956  žiak, Spojovacie učilište v Novom Meste nad Váhom;

dňa  01.09.1956  prijatý za dôstojníka z povolania v hodnosti poručíka;

od  01.09.1956  do  13.08.1958  náčelník rádiovej stanice, 2. spojovací pluk Brno;

od  13.08.1958  do  12.02.1961  veliteľ rádiovej roty, 2. spojovací pluk Tábor;

od  13.02.1961  do  30.07.1966  poslucháč, Vojenská akadémia Antonína Zápotockého Brno;

dňa  25.07.1969  premiestnený do podriadenosti veliteľa spojovacieho učilišťa správy spojovacieho vojska GŠ ČSĽA;

od  01.10.1969  do  20.06.1971  zástupca náčelníka učebnej skupiny rádiovej a obrazovej techniky Spojovacieho učilišťa správy spojovacieho vojska GŠ ČSĽA Nové Mesto nad Váhom;

od  21.06.1971  náčelník učebnej skupiny rádiovej a obrazovej techniky Spojovacieho  učilišťa Nové Mesto nad Váhom správy spojovacieho vojska GŠ;

od  30.04.1973  odvelený do Sýrskej arabskej republiky ako odborník pre zaškolenie v obsluhe veliteľskej učebne;

od  09.08.1973  do  15.07.1976  náčelník učebne skupiny rádiotechnických a rádiových prístrojov Vojenského učilišťa Podjavorinských partizánov Nové Mesto nad Váhom;

dňa  15.07.1976  premiestnený k Vysokej vojenskej technickej škole Československo – sovietskeho priateľstva, s určením pre funkciu zástupca náčelníka katedry odbornej prípravy

spojovacích sústav a prevádzky;

od  29.10.1976  do  29.11.1979  zástupca náčelníka katedry odbornej prípravy spojovacích sústav a prevádzky Vysokej vojenskej technickej školy ČSSP Liptovský Mikuláš;

od  30.11.1979  do  30.12.1982  náčelník fakulty spojovacej Vysokej vojenskej technickej školy ČSSP Liptovský Mikuláš;

dňa  31.12.1982  prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania.

Dosiahnutá hodnosť: plukovník.

Udelené vyznamenania:

Medaila „Za službu vlasti“, v roku 1964;

Medaila „Za zásluhy o obranu vlasti“,  v roku 1973;

„Pamätná medaila k 30. výročiu oslobodenia ČSSR“, v roku 1975;

Medaila „Za upevňovanie priateľstva v zbrani – II. stupeň“, v roku 1981.

Pridaj komentár