Opustil nás npáp. v.v. Ján JEŠKO

   Klub ZV SR Nové Mesto nad Váhom s ľútosťou oznamuje všetkým kolegyniam, kolegom, priateľom a známym, že 7. januára 2021 nás vo veku 82 rokov navždy opustil náš priateľ, kolega a dlhoročný člen

npráp. v.v. Ján Ješko

   Posledná  rozlúčka so zosnulým bude v stredu 13.1.2021 o 14,00 hodine v Dome smútku v Novom Meste nad Váhom, podľa občiansko – vojenského obradu.

   Česť jeho pamiatke.

Priebeh vojenskej kariéry:

od  01.11.1957  do  21.10.1959  vojenská základná služba, 57. motostrelecký pluk Stříbro;

dňa  01.05.1960  prijatý za poddôstojníka z povolania a zaradený na funkciu staršina roty ŠDZ,                       

dňa  01.10.1960  prijatý za práporčíka z povolania v hodnosti rotného a zaradený na funkciu staršina  roty ŠDZ Spojovacie učilište Nové Mesto nad Váhom;

od  15.08.1963  do  30.06.1971  náčelník zdrojovne, Spojovacie učilište Nové Mesto nad Váhom;

od  01.07.1971  do  04.09.1972  výkonný práporčík Vojenskej strednej odbornej školy oznamovacej techniky Spojovacieho učilišťa Nové Mesto nad Váhom;

od  04.09.1972  do  12.10.1976  náčelník stanice rádiového strediska spojovacieho uzlu 2. spojovacieho strediska Trenčín VVO;

od  13.10.1976  do  10.09.1981  náčelník smeny rádiového strediska spojovacieho uzlu 2. spojovacieho strediska Trenčín VVO;

od  11.09.1981  veliteľ družstva spojovacej čaty Vojenského učilišťa Nové Mesto nad Váhom;

od 19.10.1981  veliteľ družstva rádioreleovej čaty výcvikovej a zabezpečovacej roty Vojenského učilišťa Nové Mesto nad Váhom;

od  27.08.1986  do  29.09.1990  náčelník prevádzkarne čaty spojovacích pracovísk utajovačov výcvikovej a zabezpečovacej roty Vojenského učilišťa Nové Mesto nad Váhom;

dňa  30.09.1990  prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania.

Dosiahnutá hodnosť: nadpráporčík.

 Udelené vyznamenania:

Medaila „Za službu vlasti“, v roku 1978;

Medaila „Za zásluhy o obranu vlasti“,  v roku 1983.

Pridaj komentár