Zomrela npráp v.v. Marcela Macejová

Dňa 7.januára 2021 zomrela po dlhšej chorobe naša bývala kolegyňa npráp. Marcela Macejová. 

Pochádzala z hornej Oravy. Tam chodila do základnej a strednej školy. Priebeh služby v Ozbrojených silách:

od 01.09.1982 do 14.07.1983 vojenská základná služba – škola operátoriek a značkáriek Praha;

dňa 15.07.1983 prijatá do ďalšej služby a menovaná do hodnosti rotnej v ďalšej službe;

od 15.07.1983 značkár skupiny pre uvedomovanie neautomatizovaných smerov prieskumného

informačného strediska Ústredného veliteľského stanovišťa veliteľstva protivzdušnej

obrany štátu;

od 04.07.1984 starší operátor prieskumného informačného strediska Ústredného veliteľského stanovišťa Stará Boleslav veliteľstva PVOS;

od 19.11.1987 staršia operátorka prieskumného informačného strediska Ústredného veliteľského

stanovišťa veliteľstva PVOS;

od 02.01.1992 staršia operátorka skupiny operátoriek a  značkáriek prieskumného informačného

strediska Ústredného veliteľského stanovišťa veliteľstva letectva a PVO;

dňa 11.02.1992 premiestnená k  1. divízii PVO s určením pre funkciu staršej značkárky 1.

veliteľského stanovišťa;

od 26.02.1992 technička slaboprúdových oznamovacích zariadení spojovacej roty 1. prevádzkového

práporu 1. divízie PVO veliteľstva letectva a PVO;

dňa 01.09.1992 prijatá do služobného pomeru vojaka z povolania v  hodnosti podpráporčíčky

s určením pre doterajšiu funkciu;

od 31.12.1994 technik – správca skladu dielní opráv techniky spojenia a  RTZ 3. práporu

od 01.10.2000 staršia pomocníčka zmeny strediska operačného centra vzdušnej suverenity Centra

riadenia vzdušných operácií Vzdušných síl A SR;

od 22.01.2001 do 12.04.2001 vyslaná do intenzívneho jazykového kurzu anglického jazyka IJKA

S-1 pre začiatočníkov;

od 01.10.2002 vedúca staršia práporčíčka – špecialistka zmeny strediska operačného centra vzdušnej

suverenity Centra riadenia vzdušných operácií Vzdušných síl OS SR;

dňa 30.09.2003 prepustená zo služobného pomeru profesionálneho vojaka.

Dosiahnutá hodnosť: nadpráporčíčka s účinnosťou od 01.10.2002 (PR NCRVO č. 8

Pohrebný obrad sa bude konať na cintoríne vo Zvolene- Zl.Potoku 12. 1.2021 v úzkom rodinnom kruhu bez vojenských pôct.

Prejavy sústrasti posielajte na adresu jej manžela : j.macej@zoznam.sk
Česť jej pamiatke !

Pridaj komentár