Zomrel pplk. v.v. František Cesnak

Dňa 5.januára 2021 zomrel v domove dôchodcov vo Veľkej Lehote člen klubu ZV SR Zvolen pplk. v.v. František Cesnak. Dožil sa 87 rokov. Zomrel po dlhšej chorobe , ktorá prešla do COVID 19.

Priebeh vojenskej kariéry:

od 01.09.1950 do 08.07.1951 žiak Školy dôstojníckeho dorastu, Turčiansky Martin;

od 09.07.1951 do 20.12.1951 žiak Leteckej prípravnej školy, Dolný Kubín;

od 21.12.1951 do 30.06.1952 žiak Pilotnej školy elementárnej, Olomouc;

od 01.07.1952 do 31.10.1952 žiak Pilotnej školy pokračovacej, Hajníky;

od 01.11.1952 do 28.02.1953 frekventant Školy pre učiteľov lietania, Prostějov;

dňa 28.02.1953 menovaný učiteľom lietania;

od 01.03.1953 do 17.10.1954 učiteľ lietania, 1. letecký školský pluk – Olomouc;

dňa 01.08.1953 menovaný pilotom bez triedy;

od 18.10.1954 do 14.10.1955 pilot, 19. letecký pluk, 1. letecká stíhacia divízia;

od 15.10.1955 do 18.08.1958 veliteľ roja, 19. stíhací letecký pluk Bechyně;

od 19.08.1958 do 01.09.1959 veliteľ roja, 9. stíhací letecký pluk Bechyně;

od 01.09.1959 do 02.12.1960 letovod operátor plukového veliteľského stanovišťa, 9. stíhací

letecký pluk Bechyně – 1. stíhacia letecká divízia;

od 01.02.1960 do 15.06.1960 povolaný do krátkodobého zdokonaľovacieho kurzu letovodov –

operátorov veliteľských stanovíšť, Letecké učilište Košice VL

a PVOS;

od 03.12.1960 do 19.07.1961 letovod – operátor pomocného veliteľského stanovišťa, 2. stíhacia

letecká divízia Zvolen;

od 20.07.1961 do 30.07.1963 operačný dôstojník – letovod DVS, 2. stíhacia bombardovacia letecká

divízia 1. samostatného zmiešaného leteckého zboru;

od 31.07.1963 do 15.07.1964 letovod návodčík divízneho veliteľského stanovišťa, 2. stíhacia

bombardovacia letecká divízia 10. leteckej armády;

od 16.07.1964 do 05.08.1965 letovod operátor DVS, 2. stíhacia bombardovacia letecká divízia

Zvolen, 10. leteckej armády;

dňa 21.09.1964 povolaný k  diaľkovému 9 – mesačnému školeniu v  kurze mechanizácie

a automatizácie velenia a riadenia pri Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého

v Brne;

dňa 09.07.1965 premiestnený k Veliteľstvu PVOS a letectva MNO – 4. školský letecký pluk Sliač;

od 06.08.1965 do 02.06.1970 letovod – operátor plukového veliteľského stanovišťa, 4. letecký

školský pluk Sliač, Vyššie letecké učilište;

od 03.06.1970 do 28.09.1973 starší letovod – operátor plukového veliteľského stanovišťa, 4.

letecký školský pluk Piešťany, Vyššie letecké učilište;

od 29.09.1973 do 30.07.1974 starší dôstojník oddelenia operačnej a taktickej prípravy, Takticko –

technické kurzy Košice Vysokej vojenskej leteckej školy SNP;

od 31.07.1974 do 31.08.1975 starší letovod – operátor veliteľského stanovišťa posilovej skupiny

pre zabezpečenie výcviku zahraničných príslušníkov na letisku

Piešťany, 1. letecký školský pluk Přerov Vysokej vojenskej leteckej

školy SNP Správy letectva a vojsk PVOS;

od 01.09.1975 do 21.12.1977 starší letovod – operátor veliteľského stanovišťa, Výcvikové kurzy

zahraničných príslušníkov Piešťany Vysokej vojenskej leteckej

školy SNP;

dňa 22.12.1977 premiestnený k Veliteľstvu protivzdušnej obrany štátu s určením pre funkciu

leteckého dispečera Zvolen 2. divízie PVOS;

od 31.01.1978 do 22.08.1978 letecký dispečer navádzacieho stanovišťa Zvolen, 2. veliteľské

stanovište 2. divízie PVOS veliteľstva PVOS;

od 22.08.1978 letecký dispečer oblastného leteckého dispečerského stanovišťa, 2. veliteľské

stanovište 2. divízie PVOS veliteľstvo PVOS;

od 01.01.1981 do 31.12.1986 dôstojník riadenia letov oblastného stanovišťa riadenia letov 2.

veliteľského stanovišťa 2. divízie PVOS veliteľstva PVOS;

dňa 01.05.1986 premiestnený do podriadenosti veliteľstva letectva;

od 01.01.1987 do 24.09.1987 letovod – operátor zmeny riadenia letovej prevádzky oblastného

strediska riadenia letovej prevádzky Praha Hlavného strediska

riadenia letovej prevádzky veliteľstva letectva MNO;

od 25.09.1987 do 31.03.1989 starší dôstojník riadenia letov zmeny riadenia letovej prevádzky

Oblastného strediska riadenia letovej prevádzky Bratislava Hlavného

strediska riadenia letovej prevádzky veliteľstva letectva federálneho

ministerstva národnej obrany;

dňa 31.03.1989 prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania.

Dosiahnutá hodnosť: podplukovník, s účinnosťou od 01.05.1988 (KR MNO č. 043 z 01.04.1988).

Udelené vyznamenania:

Medaila „Za službu vlasti“ udelená za dlhodobú a obetavú prácu, KR PR č. 17/1957

Medaila „Za zásluhy o obranu vlasti“ udelená prezidentom republiky, KR PR č. 10/3.5.1968

Medaila „Za upevňovanie priateľstva v zbrani III. stupňa“ udelená prezidentom republiky, KR PR č. 035/17.8.1987.

Česť jeho pamiatke !

Smútočne e-maily posielajte na adresu jeho syna: cesnakjan@gmail.com .

Pridaj komentár