Opustil nás plukovník v.v. Ing. Josef PROCHÁZKA

Zväz vojakov SR – Klub Topoľčany  s hlbokým  smútkom oznamuje, že dňa 19. decembra 2020 po ťažkej chorobe nás vo veku 72 rokov navždy opustil dlhodobý člen   klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, dobrý priateľ,  kolega, bývalý náčelník štábu 13.tankovej divízie plukovník v.v. Ing. Josef PROCHÁZKA.

Česť jeho pamiatke!

Členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, priatelia a spolupracovníci vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Posledná rozlúčka (pred spopolnením) s  našim kolegom bude dňa 23.decembra 2020 (v stredu) o 14,00 hod. na  novom cintoríne v Topoľčanoch pri dodržaní opatrení ÚVZ.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

 

  pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik

  predseda klubu Topoľčany 

Pridaj komentár