Oprava informácií k 13. dôchodkom v roku 2020

Vážení kolegovia, poberatelia výsluhových dávok,

     dňa 14. decembra som dal na našu webstránku informáciu o 13. dôchodkoch vyplácaných v tomto roku. Informáciu som zverejnil po telefonickej konzultácii s riaditeľom VUSZ plk. Ing. Gustávom Tarcsim. Dnes mi pán plukovník poslal spresnenie. Preto zverejňujem celý pôvodný text ešte raz, úpravy zaslané z VUSZ sú vyznačené červene. Ospravedlňujem sa všetkým tým, ktorým na základe pôvodne zverejneného textu mohli vzniknúť nejaké problémy.

Spresnený text je nasledovný:

      priblížil sa koniec roka a s tým i termín na vyplácanie 13. dôchodkov. Po rôznych návrhoch je platná nakoniec úprava, podľa ktorej si môžete výšku 13. dôchodku vypočítať na kalkulačke, ktorá je k dispozícii na: https://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-vypocet-13-dochodku-a-vianocneho-prispevku/65126s. Do tabuľky tu zapíšete všetky svoje dôchodky, ktoré poberáte, po kliknutí na pole VYPOČÍTAŤ sa Vám automaticky vypočíta výška 13. dôchodku.

     Na 13. dôchodok má nárok každý, kto je poberateľom starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Vo vzťahu k dôchodkom vyplácaným Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia nárok na 13. dôchodok vzniká

– poberateľovi starobného dôchodku podľa § 125 ods. 9 zákona č. 328/2002 Z. z. t. j. starobné dôchodky priznané podľa doterajších predpisov, ktorým je zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom poistení, a ktoré doposiaľ ako starobné dôchodky vypláca VÚSZ

– poberateľom výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku prekvalifikovaného zo starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku, dôchodku za výsluhu rokov, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku priznaného podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom poistení do 30. apríla 1998

– vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku po poberateľovi prekvalifikovaného starobného dôchodku, prekvalifikovaného invalidného dôchodku, prekvalifikovaného čiastočného invalidného dôchodku alebo prekvalifikovaného dôchodku za výsluhu rokov (pozri predchádzajúci bod)

Na výplatu 13. dôchodku je príslušná Sociálna poisťovňa (pre starobné dôchodky podľa zákona č. 461/2003 Z. z.) a VÚSZ v prípade, že poberateľovi vznikne nárok na 13. dôchodok podľa vyššie uvedených bodov.

V prípade, že na výplatu 13. dôchodku vznikne nárok u oboch platcov dôchodkov (nárok zo starobného dôchodku, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa, a nárok z dôchodku, ktorý vypláca VÚSZ), 13. dôchodok vyplatí platca dôchodku, ktorý vypláca vyšší dôchodok.

 

     Ak 13. dôchodok nedostanete, môžete sa obrátiť so žiadosťou o vysvetlenie na VUSZ alebo požiadajte o pomoc nášho právneho poradcu.

 

 genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek

    1. viceprezident ZV SR

Pridaj komentár