Ako to je s 13. dôchodkami v roku 2020?

Vážení kolegovia, poberatelia výsluhového dôchodku,

     priblížil sa koniec roka a s tým i termín na vyplácanie 13. dôchodkov. Po rôznych návrhoch je platná nakoniec úprava, podľa ktorej si môžete výšku 13. dôchodku vypočítať na kalkulačke, ktorá je k dispozícii na: https://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-vypocet-13-dochodku-a-vianocneho-prispevku/65126s. Do tabuľky tu zapíšete všetky svoje dôchodky, ktoré poberáte, po kliknutí na pole VYPOČÍTAŤ sa Vám automaticky vypočíta výška 13. dôchodku.

     Na 13. dôchodok má nárok každý, kto je poberateľom starobného dôchodku. Bývalý vojak má nárok na starobný dôchodok po dovŕšení 55. roku života, vek poberania sa ale môže posúvať na neskoršie, všetko to závisí od počtu odslúžených rokov v jednotlivých kategóriách. Nie je cieľom môjho príspevku vysvetľovať spôsob tohto výpočtu, ak s tým máte problém, môžete sa obrátiť o radu na nášho právneho poradcu Ľubomíra Dubeňa lubomir.duben@gmail.com. Podľa neho má nárok na starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne každý poberateľ výsluhového dôchodku, ktorý dosiahne hore spomínaný vek. Mnohí z nás teda poberajú výsluhový dôchodok z Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia MO SR a aj starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

    Oba úrady majú prehľad o celkovej výške vyplácaných dôchodkov jednotlivcom. Situáciu som konzultoval s riaditeľom VUSZ plk. Ing. Gustávom Tarcsim. Toto je jeho vysvetlenie:

Pri vyplácaní 13. dôchodku môžu nastať nasledujúce situácie:

1.   Ste poberateľom starobného dôchodku a aj výsluhového dôchodku. V tomto prípade Vám 13. dôchodok vypláca Sociálna poisťovňa spolu s dôchodkom v mesiaci december. Pravidelný starobný dôchodok je teda navýšený o 13. dôchodok. Toto sa týka asi 8000 poberateľov výsluhových dôchodkov.

2.   Ste poberateľom iba výsluhového dôchodku a dosiahli ste vek nároku na starobný dôchodok. Týmto výsluhovým dôchodcom bude 13. dôchodok vyplácať VUSZ ako samostatnú dávku, po riadnom termíne vyplácania výsluhových dôchodkov. Toto sa týka asi 2000 poberateľov výsluhových dôchodkov.

Celkovo na konci roku 2018 poberalo z VUSZ výsluhové dávky viac ako 18 000 osôb (výsluhový príspevok 215, výsluhový dôchodok 15 001, invalidný výsluhový dôchodok 166, vdovský výsluhový dôchodok 2 540, sirotský výsluhový dôchodok 184, vdovecký výsluhový dôchodok 13).

     Ak 13. dôchodok nedostanete, môžete sa obrátiť so žiadosťou o vysvetlenie na VUSZ MO SR alebo požiadajte o pomoc nášho právneho poradcu.

 

 genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek

1.            1. viceprezident ZV SR

Pridaj komentár