K histórii nevalorizácie výsluhových dôchodkov – rok 2004

Vážení kolegovia,

     nie všetci z Vás v minulosti sledovali genézu činnosti zodpovedných (nezodpovedných) pracovníkov Ministerstva obrany SR vrátane ministra pri tvorbe a predkladaní prípadne presadzovaní zákonov riešiacich valorizáciu vyplácaných dávok výsluhového zabezpečenia. To platí aj pre vládu SR a koaličné politické strany a ich poslancov v Národnej rade SR.

Vo svojom príspevku nastavujem zrkadlo práce vyššie uvedeným za rok 2004.

     Aj v tomto roku tisíce z nás boli opäť ukrátení o ďalšiu koncoročnú valorizáciu napriek povinnosti valorizácie uvedenej v §68 ods.3 a 4 zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Takáto ďalšia valorizácia sa mala uskutočňovať až do času vyrovnania priemerných výšok rôznych výsluhových dávok. Je síce pekné, že MO SR spracovalo návrh zákona na uvedené zákonné zvýšenie výsluhových dávok okruhu oprávnených, v mesiaci máji 2004 ho zaslalo na medzirezortné pripomienkové konanie, kde ale Ministerstvo financií SR malo zásadnú pripomienku z dôvodu deficitu na osobitných účtoch silových rezortov. V júni 2004 sa k tejto zásadnej pripomienke uskutočnilo rozporové konanie s MF SR, ale bez dohody. Potom sa spalo sladkým spánkom nevinných a koncom novembra 2004, keď už tlačila topánka, bolo uskutočnené rozporové konanie na úrovni štátnych tajomníkov MO SR a MF SR, kde sa dohodlo, že do 10 dní MF SR posúdi nový návrh MO SR na zníženie finančného dopadu a vyjadrí sa, či tento nový návrh odstráni rozpor, aby sa mohla uskutočniť táto zákonná valorizácia. Samozrejme MF SR sa v sľúbenej dobe neozvalo a keďže MO SR v roku 2004 nepredložilo návrh zákona do vlády SR, tak žiadna zákonom stanovená ďalšia valorizácia sa neuskutočnila. Pritom nie je ojedinelý stav, že niektoré návrhy zákonov bývajú predkladané do vlády SR aj s rozporom, ale chce to odvahu príslušného ministra bojovať, ale sme len rezortná záťaž.

P.S. Návrh zákona o valorizácii v roku 2004 bol predmetom rokovania vlády SR až v novom roku 2005 (16. 2. 2005), kde s ním opäť nesúhlasil minister financií SR a pridal sa aj minister vnútra SR a návrh zákona bol potom ministrom obrany SR stiahnutý.

     Takže konečný výsledok je taký, že zákonná ďalšia valorizácia výsluhových dávok v závere roku 2004 nebola uskutočnená. Pritom riadna valorizácia všetkých výsluhových dávok v roku 2004 prebehla aj napriek avizovanému deficitu na osobitných účtoch (a vyžiadala si nepomerne viac finančných prostriedkov ako v prípade ďalšej valorizácie, tu však tento argument deficitu na osobitných účtoch neplatil).

     Opäť sa musím opakovať, ale skúste si predstaviť, že by takto postupoval zodpovedný minister MPSVaR SR a vláda SR aj v prípade valorizácie civilných dôchodkov.

 

Ľubomír Dubeň
autor príspevku pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Július Jánošík v Bratislave

Pridaj komentár