Prijatie jubilantov klubu BB

Snažíme sa i v tejto neprajnej situácii plniť úlohy plánu nášho klubu a preto sme usporiadali skromné prijatie jubilantov klubu dňa 25.novembra v novo sprístupnených priestoroch klubu. Rada klubu si váži toho, že z pôvodných šiestich oslávencov prišli aspoň dvaja.

Sú naozaj zlé časy na tradičné klubové podujatia. A čo urobíme s klubovou kapustnicou, ktorá je zavŕšením roka takmer všetkých klubov zväzu?

Text a foto: Mojmír Hloch

Pridaj komentár