76. výročie oslobodenia mesta Humenné

    26. novembra  tohto roku uplynulo  už 76 rokov od oslobodenia mesta Humenné spod útlaku fašizmu a vojnového príkoria.

  Mesto Humenné každoročne oslavy oslobodenia mesta organizuje v spolupráci s Oblastným výborom SZPB v Humennom, vyvrcholením ktorých bol pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku vďaky na Námestí slobody v Humennom. Tento rok však bol výnimočný. Nekonalo sa žiadne spoločné slávnostné zhromaždenie. Zástupcovia úradov, podnikov a organizácií pôsobiacich na území mesta Humenné si túto udalosť pripomenuli  26. novembra 2020 (štvrtok) od 13:00 hod. položením vencov k Pamätníku vďaky individuálne za dodržania platných opatrení.

   Za náš klub sa pietnej spomienky zúčastnila delegácia pod vedením predsedu klubu.

                          Vladimír Cibuláš

               predseda klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár