Je už čas myslieť na dovolenku?

Situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje a určite sa blíži čas, keď budeme môcť vyraziť na naše obľúbené oddychové miesta.

Hotely GRANIT sú takýmto miestom. Je v nich možné využiť príspevok na rekreáciu. Nárok na príspevok na rekreáciu vzniká ak služobný/štátnozamestnanecký/pracovný pomer trvá najmenej 24 mesiacov. O tento príspevok môžu požiadať aj profesionálni vojaci ako aj zamestnanci každej organizačnej zložky MO SR. Podmienkou je absolvovanie pobytu aspoň na dve noci a predloženie potvrdenia o pobyte nadriadenej zložke, ktorá má v pôsobnosti ekonomické/finančné oddelenie. Takto sa dá požiadať o preplatenie 55% výdavkov na pobyt.

V prípade záujmu sa treba podrobnejšie informovať u svojho nadriadeného a na www.granithotels.sk.    

Pridaj komentár