Červené maky v meste pod Zoborom

 

V dôsledku vyhlásených protivírusových opatrení sa na vojenskom cintoríne v Nitre-Mlynárciach dňa 11. 11. 2020 o 11 hodine a 11 minúte konala len symbolická komorná pietna spomienka na vojakov padlých v 1. svetovej vojne.

 

Pri vstupe na cintorín obdržal každý účastník symbolický kvet červeného maku. Pietny akt sa uskutočnil pod vedením veliteľa VÚ 4405 Nitra plk. Ing. Jozefa Paňka a za účasti nevyhnutného počtu vojakov z Krškán a z Nitry-Zobora, členov rady ZV SR Klubu Nitra-Zobor, členov Vojenského historického klubu Zobor, ktorí pri pamätníku držali v dobových uniformách čestnú stráž, členov JDS č. 1, členov Oblastného výboru SZPB v Nitre a zopár nadšencov z mesta. Po krátkom pripomenutí si tých udalostí z konca 1.svetovej vojny boli položené kytice a zapálené  červené kahance k soche vojaka.

  

 

Veliteľ posádky poďakoval prítomným za účasť. Zapálením sviečok si účastníci pripomenuli udalosti tých dní a zaspomínali na obete nezmyselných vojen.

 

 

Práve pred 102 rokmi prijali vojnoví veteráni červený mak, za svoj symbol obetiam vojny. Myšlienka použiť kvet maku, ako symbol pochádza z básni  kanadského vojenského chirurga Johna MC Crea Na Flámskych poliach. Na záver  piety vyjadril útvarový kaplán J. L. Jablonský presvedčenie, že nasledujúce zhromaždenie sa bude konať v oveľa priaznivejšej epidemiologickej situácii pre nás všetkých.

 

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín ROJKA

Foto: Ing. Božena LUSPAJOVÁ

Pridaj komentár