Ani Covid-19 neumlčal zvony.

Aj cez prijaté opatrenia v rámci núdzového stavu sa Klubu ZVSR Martin-Podháj podarilo zorganizovať pietny akt pri príležitosti Medzinárodného dňa veteránov, „Červené maky“.  S platnými certifikátmi sme sa už po osmy krát zišli na cintoríne Hrdinov SNP v Priekope 11.11.2020, aby sme si pri pietnom akte uctili pamiatku obetí všetkých vojen, bez rozdielu akú uniformu nosili, či akého boli vierovyznania. Predsedovi klubu pplk. v. v. Ing. Surmanovi sa dokonca podarilo zabezpečiť aj účasť TV Turiec, ktorá z tohto aktu vo večerných hodinách odvysielala reportáž.

Po ukončení pietneho aktu na cintoríne sme sa presunuli do Kasární SNP, kde sme, v súčinnosti s veliteľom mechanizovaného práporu, položili vence príslušníkom tejto jednotky, ktorí padli v mierových misiách.

Pridaj komentár