Uctenie si Dňa vojnových veteránov v Novom Meste nad Váhom

11. novembra 1918, 11. hodina a 11. minúta – z pohľadu histórie je to významný deň, ktorý znamenal koniec prvej svetovej vojny, a to podpísaním prímeria v Compiégne vo Francúzsku. Týmto dňom sa ukončila nielen vojna, ale najmä štvorročná hrôza, trvalo vrytá do pamäte ľudí. Tento deň je považovaný za „Deň vojnových veteránov“ a jeho symbolom je „Červený mak“, ktorý bol prijatý ako symbol úcty vojnovým obetiam už v roku 1920. Tento symbol sa objavil aj v básni „Na Flámskych poliach – In Flanders Fields,“ ktorú napísal kanadský lekár John McCrea, ktorý počas vojny pôsobil ako vojenský chirurg. Napriek tomu, že bol vojenským chirurgom, nedokázal sa prizerať  na útrapy prežívané vojakmi. Najväčšou ranou pre neho bola smrť priateľa – poručíka, ktorý zahynul v dôsledku výbuchu granátu. Podľa výpovedí niektorých svedkov v ten deň vial jemný vietor a červené maky sa vlnili pomedzi hroby.

Na poliach flámskych kvitnú maky divé,

rad za radom lemujú biele kríže clivé.

Tu ležíme. Na oblohe škovránky statočne

svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní

pod nimi neprestajne rušenú.

 

My už však nevstaneme a je to možno zdanie,

že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.

Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.

Náš boj však zasa iní prevezmú.

 

Do vašich rúk dáme svoju pochodeň

a vy ju neste v diaľ. Ak by Vám zhasla,

spomeňte si na náš žiaľ,

že  sme tu padli zbytočne.

Len divé maky červené ďalej rastú

na poliach flámskych.

 

Na pamäť padlých sa každý rok rozozvučí nad mestom Rovereto v Taliansku „Zvon mieru“, ktorý bol zhotovený z iniciatívy miestneho farára Dona Rosaro zo zbraní a munície, ktoré zostali na bojisku v okolitých horách. Od roku 1965 sa nachádza na návrší nad mestom. Je zavesený na oceľovej konštrukcii, okolo ktorej stojí 114 stožiarov s vlajkami štátov, ktoré prispeli na výrobu tohto zvona.

 Symbolika červeného maku ako spomienka na vojnové hrôzy je zaužívaná vo väčšine demokratických krajín zasiahnutých svetovými vojnami. Slovensko nie je výnimkou a táto tradícia si našla svoje dôstojné miesto v našej spoločnosti i v mnohých kluboch ZV SR a SZPB. Aj v tomto roku 11. novembra si niektorí členovia Klubu ZV SR Nové Mesto nad Váhom a SZPB (pplk. v.v. RSDr. Kamil Krištofík, plk. v.v. Ing. Jozef Dvorštiak, pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefan Javorík a p. Ing. Ján Hargaš  PhD, MBA) tichou spomienkou uctili pamiatku všetkých vojnových obetí položením kvetín  k Pamätníku obetí  1. sv. vojny v parku J. M. Hurbana i pripnutím si červeného maku na lem kabáta.

Pridaj komentár