Opustil nás podplukovník v.v. Ing. Štefan KIČKO

Zväz vojakov SR – Klub Topoľčany  s hlbokým  smútkom oznamuje, že dňa 30.septembra 2020 po ťažkej chorobe nás vo veku 66 rokov navždy opustil dlhodobý člen   klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, dobrý priateľ,  kolega, bývalý funkcionár služby PHM útvarov  Západného vojenského okruhu,  služby PHM 13. tankovej divízie Topoľčany, náčelník oddelenia logistiky Vojenskej strednej školy tankovej a automobilovej Nitra, náčelník organizačného a plánovacieho oddelenia Útvaru vojenskej polície Topoľčany podplukovník v.v. Ing. Štefan KIČKO. 

Česť jeho pamiatke!

Členovia klubu Topoľčany Zväzu vojakov SR, priatelia a spolupracovníci vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.

Posledná rozlúčka (pred spopolnením) s  našim kolegom bude dňa 5.októbra 2020 (v pondelok) o 14,00 hod. na  novom cintoríne v Topoľčanoch pri dodržaní opatrení ÚVZ.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

 

      pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik

       predseda klubu Topoľčany 

Pridaj komentár