Udelenie pamätnej striebornej medaily ČaSOD.

Klub Brezno ZV SR si ctí bývalých príslušníkov armády ktorí tvorili vynikajúcu históriu posádky Brezno. Na základe dlhodobých kontaktov sme oslovili Českú a Slovenskú obec delostreleckú (ČaSOD) v ČR o pomoc vzdania úcty pri príležitosti okrúhleho životného jubilea.

Česká a Slovenská obec delostrelecká v ČR udelila nášmu čestnému zahraničnému členovi pplk. v.v. Kučerovi Zdeňkovi striebornú medailu ČaSOD a pamätný list pri príležitosti 90. narodenín.

pplk. v.v. Kučera Zdeněk slúžil od roku 1953 až 1981 vo veliteľských funkciách delostreleckých odborností u 49. delostreleckého pluku v Brezne.

Medailu odovzdali prezident ČaSOD v ČR Ing. Stojan Jaroslav EUR ING a zakladajúci člen ČaSOD v ČR Petr Jaroslav dňa 23. 9. 2020 v Hradci Králové.

Pridaj komentár