Pietna spomienka pod Martinskými holiami

Pietna spomienka pod Martinskými holiami

 

Vo štvrtok 17.9.2020 zorganizovalo vedenie Spojenej školy v Martine pietnu spomienku u pamätníku francúzskych partizánov pod Martinskýnmi holiami. Je chválihodné, že sa jej, v pomerne veľkom počte , zúčastnila aj mládež.

Pamätník s menami dvoch mladých Francúzov, ktorí bojovali na strane partizánov a zahynuli pred 75 rokmi, sa nachádza v lese, Pod Skalou na Martinských holiach, v miestach, kde partizáni mali svoj tábor. Ešte dnes tu vidieť zvyšky bunkrov, ktoré sa hádam dočkajú čo najskôr rekonštrukcie za finančnej pomoci Francúzskej republiky. Donedávna o ňom len málokto vedel.  Pod patronát ho zobrali stredoškoláci zo Spojenej školy v Martine, pod vedením jej riaditeľa Jozefa Zanovita, aby neupadol do zabudnutia a nechátral ako mnohé iné pamätníky.

Francúzski partizáni Georges Jean Pierre Laurens a Antoine Marius Jannone mali 24 a 21 rokov, keď zahynuli v oblasti Martinských holí 26. marca 1945, keď partizánov prepadli príslušníci protipartizánskej prepadovej jednotky. Pochovaní sú na vrchu Zvonica pri Strečne.

V Turci vzniklo v dobe 2.svetovej vojny silné partizánske hnutie. V partizánskom tábore v Kantore sa  pod velením sovietskeho dôstojníka a partizánskeho veliteľa Piotra Veličku od 4.8.1944 organizačne formovala 1. československá partizánska brigáda. Práve do nej sa  Francúzi zapojili . Na žiadosť veliteľa francúzskej skupiny bola z francúzskych občanov vytvorená samostatná partizánska jednotka. Takto veliteľstvo brigády vytvorilo optimálne podmienky pre plné zapojenie sa francúzskych partizánov do povstania. Francúzska partizánska jednotka dostala oficiálny názov „Détachement français des combattants enTchécoslovaquie“. Počet francúzskych partizánov v tejto jednotke stúpol do 25. augusta z 52 na 200 mužov. Francúzsky oddiel sa  podieľal na akciách brigády už pred začatím Slovenského národného povstania. V ťažkých bojoch o Strečniansku úžinu patril medzi najzdatnejšie povstalecké oddiely a utrpel značné straty.

Predseda klubu

pplk.v.v. Ing. Josef Surman

Pridaj komentár