Vzdanie sa funkcie člena Prezídia a tlačového hovorcu ZV SR

V súlade s čl. 8.6.1 Stanov ZV SR sa k 30. septembru 2020 vzdávam funkcie člena Prezídia a tlačového hovorcu ZV SR zo zdravotných dôvodov. Môj súčasný zdravotný stav mi nedovoľuje naplno sa venovať  uvedeným funkciám. Zároveň prosím všetkých dopisovateľov, ktorí mi posielali články na uverejnenie, aby ich ponúkli Prezídiu ZV SR, novému tlačovému hovorcovi alebo vybranému prispievateľovi  webovej stránky ZV SR (predsedovia jednotlivých klubov) na publikovanie. Úprimne ďakujem všetkým prispievateľom,  dopisovateľom, predsedovi redakčnej rady genpor.  v.v. Ing. Petrovi Vojtekovi, npor. Ing. Sebastiánovi Potockému a všetkým spolupracovníkom za vynikajúcu  spoluprácu pri tvorbe našej webovej stránky.   Bolo mi cťou niekoľko rokov pracovať vo vašom kolektíve.  Veď na našej webovej stránke bolo doteraz publikovaných 1 106 článkov, 45 komentárovniekoľko tisíc fotografií, ktoré si mali možnosť prečítať či prezrieť 836 119 návštevníkov.

Pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefan Javorík

2 thoughts on “Vzdanie sa funkcie člena Prezídia a tlačového hovorcu ZV SR

  1. Štefan,
    ďakujem za všetko, čo si ako hovorca urobil pre náš Zväz. Vďaka Tebe naša webstránka ožila.
    Som presvedčený, že toho ešte veľa urobíš. Prajem Ti skoré uzdravenie, mnoho dobrých nápadov a sily na to, aby sme mohli spolu pokračovať v započatom diele, pretože určite budeme stále využívať Tvoje skúsenosti v oblasti novinárskej práce.
    A prajem Ti, aby si sa čo najskôr mohol vrátiť do našej nádhernej prírody, na túlačky, ktoré tak miluješ!
    genpor.v.v. Ing. Peter Vojtek

Pridaj komentár