Návšteva z Čiech v Seredi

14. septembra 2020 navštívila ženijný prápor 1. mechanizovanej brigády Pozemných síl OS SR v Seredi delegácia českých ženistov vedená veliteľom 15. ženijného pluku “Generála Karla Husárka” plukovníkom gšt. Ing. Jiřím Tršom a jeho zástupcom plukovníkom gšt. Ing. Františkom Richterom. Veliteľstvo 15. ženijného pluku je dislokované v posádke Bechyně. Po prehliadke kasární ženijného práporu a Múzea holokaustu v Seredi si návšteva zastavila pri novom pamätníku ženistov PTS-10. 

V sprievode predsedu ZV SR – klub Sereď podplukovníka v. v. Ing. Ondreja Urbana si českí kolegovia pozreli aj výstavu Z histórie ženijného vojska v Seredi v Mestskom múzeu. Českí kolegovia ocenili aj zanietený a fundovaný výklad vedúcej múzea p. Márie Dikovej o stálej expozícii múzea a dejinách Serede. Zvlášť ich zaujali kalkulačné pomôcky používané ženistami Československej ľudovej armády pri stavbe mostov. Mestskému múzeu v Seredi ich venoval bývalý veliteľ 6. ženijnej brigády plukovník gšt. v. v. Ing. Daniel Držík.

Pridaj komentár