Stretnutie s jubilantmi Klubu Pezinok ZV SR

        Dňa 08.09.2020 sa Rada klubu stretla v hoteli Kriser Pezinok  s jubilantmi klubu, ktorí v predchádzajúcom období poznačenom globálnou pandémiou Covid – 19, oslávili svoje okrúhle životné jubileá. Z rôznych príčin sa ich zišli iba štyria. Zároveň boli členom klubu odovzdané Pamätné medaily k 25. výročiu založenia klubu a Pamätné odznaky k 75. výročiu oslobodenia Československa.

        Rada klubu ako jeden z plánovaných bodov programu prerokovala akciu degustácia vína, ktorá sa uskutoční dňa 25.09.2020 o 16:00 hod. vo vinárstve Michal Sadloň, Limbach, Vinohradnícka ul. č. 53. Odjazd autobusom od predajne Billa plánovaný o 15:45 hod. Po krátkom príhovore predsedu klubu plk. v.v. Ing. Milana Viglaského  nasledovalo prijatie piatich nových  členov klubu. Následne slávnostné zasadanie pokračovalo dovzdávaním tradičnej fľašky vína oslávencom a odovzdanie medailí.

         Nový členovia klubu: pplk. v.v. Ing. Jozef LEGÉNY, plk. v.v. Ing. Peter SZORÁD, pplk. v.v. Juraj JUHÁS a neprítomní plk. v.v. gšt. Ing. Kristián MATOUŠEK a mjr. v.v. Jozef VILLÉM.

        Jubilanti: Otto Klíma, Ján Zanovit, Jaroslav Veselovský, Ján Pitoňák.

Medailu z rúk predsedu klubu si prevzali: Zdenka Matúšková,  František Janoušek, Jiří Tyahur, Fedor Jánošík, Pavel Janata, Peter Urban, Vlastimil Bukovinský, Ivan Greguš, Jaromír Mlýnek, Štefan Wožniak, Jozef Marko, Václav Tomica, Ľudovít Onderko a Ján Pitoňák.

        Po oficiálnej časti nasledovala  večera a  voľná zábava členov klubu pri pohári dobrého regionálneho vína.

Pripravil: Stanislav ŠIMON, foto: Klub Pezinok ZV SR

 

One thought on “Stretnutie s jubilantmi Klubu Pezinok ZV SR

Pridaj komentár