Pietna spomienka pri príležitosti osláv SNP v Kežmarku

Dňa 1. septembra 2020 si obyvatelia Kežmarku pripomenuli 76. výročie začiatku Slovenského národného povstania. Pri tejto významnej príležitosti sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku popravených vojakov a partizánov na nádvorí Kežmarského hradu.

  

   

Pietneho aktu, spojeného s položením vencov, sa okrem občanov mesta Kežmarok zúčastnili aj poslanec Národnej rady SR a primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák MBA, prednosta okresného úradu Kežmarok Ing. Vladimír Škára, zástupcovia štátnej správy, verejnej správy a miestnej samosprávy, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, členovia Klubu vojakov Kežmarok,  zástupcovia politických strán a občianskych združení pôsobiacich v meste Kežmarok.

 

Všetkých hostí privítal na nádvorí hradu v Kežmarku predseda ZO SZPB Kežmarok pplk. v.v. JUDr. Milan Janeček. Slávnostný príhovor predniesol poslanec Národnej rady SR a primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, účastníkom pietneho aktu sa prihovoril aj prednosta okresného úradu Kežmarok Ing. Vladimír Škára. Účastníci osláv položením vencov na tomto pietnom mieste vzdali hold a úctu všetkým padlým a popraveným, ktorí obetovali svoje životy za našu slobodu.

Kežmarské oslavy 76. výročia SNP vyvrcholili zapálením partizánskej vatry pred hradom a vystúpením dychovej hudby na nádvorí hradu.

 

KV Kežmarok

Pridaj komentár