Navždy nás opustil mjr. v.v. Jozef Všelko

 

 

Zajtra 8.9.2020 sa rozlúčime so zakladajúcim členom nášho Klubu ZV SR Martin – Podháj

mjr.v.v. Jozefom Všelkom,

 ktorý nás navždy opustil a na večnosť odišiel dňa 4.9.2020.

 

Odprevadíme na poslednú cestu vzácneho človeka. Človeka patriaceho do tej skupiny  ľudí, pre ktorých dobre vykonaná práca a zodpovednosť za následky svojich rozhodnutí a činov vždy napĺňala základné hodnotové princípy  života, pre neho zvlášť po celú dobu veľmi včasne započatej aktívnej služby štátu. Služba pána majora bola  od jeho mládeneckých rokov pevne spojená s Armádou Československej republiky.

Vojenská služba začala štúdiom v rokoch 1957 až 1958 v prípravnom kurze do automobilového učilišťa v Českých Budějovicích. Po ukončení kurzu nastúpil 29.9.1958 do Automobilového učilišťa v Nitre, ktoré absolvoval 31.8.1960 a bol prijatý za dôstojníka z povolania v hodnosti poručík a personálnym rozkazom odvelený na funkciu veliteľa čaty pre zásobovanie PHM 51. automobilovej roty České Budějovice. V roku 1961 bol prevelený k 51. automobilovému práporu Kaplice na funkciu veliteľa čaty technického zabezpečenia. Túto funkciu vykonával do roku 1963, kedy prešiel na funkciu zástupcu veliteľa pre technické veci. V roku 1967 bol prevelený k 1. zdravotníckemu práporu České Budějovice na rovnakú funkciu ZVT.

V roku 1969 bol premiestnený k VVO, k 15.tankovému pluku na funkciu učiteľa riadenia bojových vozidiel. Na funcii učiteľa a staršieho učiteľa učebnej skupiny 15. tp zotrval až do roku 1990, kedy bol 15. tp zrušený. Od 1.10.1990 prešiel na rovnakú funkciu k 10. tp.  1.11.1992 prešiel na funkciu zástupcu veliteľa pre technické veci 3. tankovej roty a k 30.11.1992 ukončil karieru profesionálneho vojaka a odišiel na zaslúžený dôchodok.

Najplodnejšie roky života mu pohltila služba v armáde.  Nikdy ju nepovažoval za prácu, ktorou by si iba obstarával prostriedky na živobytie pre seba a svoju rodinu. Počas výkonu vojenskej služby zodpovedne plnil zverené úlohy, za čo bol adekvátne morálne, či hmotne odmeňovaný. Za pracovné výkony bol vyznamenaný medailami Za službu vlasti a Za zásluhy o obranu vlasti a inými rezortnými vyznamenaniami.

Pán major, pocta Tvojmu životu, vďaka za Tvoju službu, česť tvojej pamiatke!

Pridaj komentár