Oslavy 76. výročia SNP v Humennom

28. augusta 2020 sme si pri Pamätníka vďaky v Humennom pripomenuli 76. výročie Slovenského národného povstania. V nadväznosti na udalosti uplynulých mesiacov, sa aj toto podujatie konalo v osobitnom režime.

 

Sprievod zložený zo zástupcov miestnej správy, štátnej správy, členov Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ale aj zástupcov spoločenských organizácií pôsobiacich na území mesta sa za zvukov Mestského dychového orchestra Chemlon presunul od mestského úradu k Pamätníku vďaky. So slávnostným príhovorom vystúpil primátor mesta PhDr. Ing. Miloš Meričko.
Večnú pamiatku padlých vojakov si prítomní uctili minútou ticha. Potom sa už centrom mesta rozliehala hymna Slovenskej republiky. Za náš klub sa tohto pietneho aktu zúčastnila delegácia pod vedením podpredsedu klubu p. Jána Ivanča.

Nasledujúci deň t. j. 29.8.2020 sa naši členovia klubu p. Marián  Kušnír, p. Jaroslav Tokár, p. Maroš Kušnír  spolu s delegáciou Oblastného výboru SZPB v Humennom zúčastnili celoslovenských osláv 76. výročia SNP v Banskej Bystrici.

Vladimír Cibuláš, predseda Klubu ZV SR Humenné

 

Pridaj komentár