Centrálne oslavy 76. výročia SNP

Pri príležitosti prvého výročia osláv 29. augusta 1945 povedal veliteľ 1. čs. armádneho zboru gen. Ludvík SVOBODA: “Stojíme na půdě posvěcené krví bojovníků za svobodu. Zde se bojovalo, zde v každé rodině chybí otec, syn nebo dcera, kteří padli v boji za naši svobodu. Čest a sláva všem, kteří položili svoje životy, aby jsme my žili v míru”.

Tohtoročných osláv sa okrem troch najvyšších ústavných činiteľov  zúčastnili aj exprezidenti SR Ivan Gašparovič a Andrej Kiska spolu s rekordným počtom mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov alebo zástupcov diplomatických misií na Slovensku zo 39krajín sveta. Po prvý raz sa na oslavách SNP zúčastnila Svätá stolica zastúpená apoštolským nunciom Giacomom Quidom Ottonellom.

     Oslavy 76. výročia SNP odštartoval v piatok 28. augusta o 19:00 hod. už tradičný koncert Štátnej opery v Banskej Bystrici, počas ktorého boli ocenené osobnosti a organizácie, ktoré aktívne podporujú činnosť Múzea SNP.

V sobotu 29. augusta sa oficiálny program začal o 11:00 hod. preletom leteckej techniky OS SR a pietnym aktom kladenia vencov. Slávnostné zhromaždenie otvorila hymna SR v podaní Slavomíra Pôbiša a Vojenskej hudby Banská Bystrica.

Prezidentka Zuzana Čaputová vo svojom úvodnom vystúpení zdôraznila odkaz SNP a potrebu ochrany jeho hodnôt. Ocenila hrdinstvo účastníkov povstania a apelovala na to, aby každý z nás prijal svoju zodpovednosť za našu vlasť. “Udalosť, ktorú si dnes pripomíname, nám z hĺbky histórie odkazuje, že civilizačné hodnoty sa musia brániť ešte v predpolí skôr, ako sa objavia iba prvé náznaky ich ohrozenia, nie až poslednej hradbe, ako sa to stalo v 2. svetovej vojne. Tento odkaz SNP majme, prosím, na pamäti, lebo je to odkaz vykúpený krvou a obeťami. Prijmime preto svoju zodpovednosť za Slovensko a nesme ju tak statočne, ako to dokázala povstalecká generácia.” uviedla hlava štátu.

Po vystúpení predsedu Národnej rady SR a predsedu vlády SR vystúpil so svojim prejavom predseda SZPB Pavol Sečkár, v ktorom okrem iného povedal: “Pripomínajme si, že za slobodu, skutočnú demokraciu a ľudskosť bojovali a mreli tisíce hrdinov protifašistického odboja. Významným míľnikom tohtoročného výročia SNP je skutočnosť, že sme mohli žiť 76 rokov v mieri. SZPB si uvedomuje, že nám každým rokom odchádzajú na večnosť priami účastníci SNP, preto im vzdávajme úctu a uchovávajme ich odkaz pre ďalšie generácie.”

Oficiálneho programu 76. výročia SNP sa zúčastnila aj delegácia ZV SR v zložení genpor. v.v. Ing. Peter Vojtek, pplk. v.v. Ing. Mojmír Hloch a pplk. v.v. Ing. Bohumil Kosa. Organizátori ponúkli návštevníkom aj krátke kultúrne vystúpenia, ukážky bývalej aj súčasnej bojovej techniky a zbraní. Vyvrcholením dopoludňajšieho programu boli zoskoky na padákoch, ktoré upútali účastníkov osláv všetkých vekových kategórií.

Oslavy 75. aj 76. výročia SNP boli špecifické svojimi obmedzeniami pre občiansku verejnosť. Tento rok boli organizátori nútení dodržať platné obmedzenia ÚVZ a tisíc miest bolo rozdelených medzi SZPB (600) a medzi organizátorov (zahraničné delegácie), veteránov, novinárov a vládnych a parlamentných politikov (400). Dúfajme, že nasledujúce centrálne oslavy SNP v Banskej Bystrici už budú bez obmedzení a týchto osláv sa budú môcť zúčastniť ľudia z celého Slovenska, ako tomu bolo v minulosti.

Text a foto: Bohuslav Hladík

 

Pridaj komentár