76. výročie SNP v Nitre

 

27.augusta 2020 sa zúčastnili členovia Klubu Nitra-Zobor pietneho aktu kladenia vencov pri soche Vojaka osloboditeľa v Nitre. Pred niekoľkými dňami sme pochodovali Partizánskym chodníkom Zlatno-Skýcov kde sme si tiež pripomenuli tohtoročné 76.výročie SNP. Mohli sme teda pozorovať a porovnávať účasť oficiálnych hostí a občanov organizovaných v zväzoch, spoločenských organizáciách, spolkoch, kluboch, ale aj ostatnej verejnosti. Absolútny rozdiel bol v účasti mladej generácie a rodičov s deťmi, v tomto prípade jednoznačne v prospech Zlatna a Skýcova.

  

 

Aj keď pripustíme, že boli prázdniny, všeobecne si uvedomujeme nezáujem zo strany základných škôl, ktoré nevyužívajú tieto slávne a hrdinské etapy našich národov na to, aby videli a počuli spomienky posledných účastníkov bojov. Obdivujeme SNP, ozbrojené povstanie, ktoré je historicky považované za druhé najväčšie v okupovanej Európe. SNP ukázalo, že slovenský ľud sa zachoval čestne a statočne. Žiadne hodiny dejepisu v laviciach nemôžu nahradiť tieto vystúpenia naživo. Hlavný prejav predniesol predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja pán Doc. Ing. Milan Belica, PhD.

 

Pozitívne je potrebné oceniť kultúrnu časť týchto akcií, ktorá sa každým rokom rozširuje a kvalitatívne stúpa. Účasť spevokolu Lipka a jeho prednes Hymny SR a hymnickej piesne boli príjemným prekvapením a citovým zážitkom. Taktiež prednes dvoch básní hercom Starého divadla z Nitry bol umeleckým zážitkom, ktorý patrične zvýraznil význam spomienkového podujatia. Potešila nás účasť časti výsadkárov veteránov, s ktorými sme sa stretli aj v Zlatne a Skýcove. Aj Nitra, tak ako mnoho ďalších miest našej vlasti, sa tak stala dejiskom spomienky na obete našich predkov v SNP a bojoch 2. svetovej vojny za našu súčasnosť a život v mieri.

 

 

 

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová

Pridaj komentár