Relaxačný deň členov klubu Topoľčany ZV SR v prírode.

Podľa  Plánu činnosti na rok 2020 rada klubu pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov zorganizovala 29.8.2020 relaxačný deň v rekreačnom zariadení DUCHONKA. Doprava  bola individuálna, súkromnými autami. Stretnutia sa zúčastnilo 32 členov klubu, 5 rodinných príslušníkov a 8 členov  JDS Breza Prašice, na čele s predsedníčkou základnej organizácie  Máriou NOVOTNOU. Na začiatku stretnutia sme spolu s JDS Prašice položili veniec k pomníku SNP na Duchonke. Tu zároveň predseda klubu odovzdal vyznamenanie zväzu HVIEZDA ZV SR tajomníkovi klubu pplk. v.v. Ing. Jánovi GALATOVI a npráp. v.v. Zdenkovi HVĚZDOVI, Čestné uznanie ZV SR npráp. v.v. Milanovi PÁLENÍKOVI, plk. v.v. Ing. Štefanovi LACKOVI, pplk. v.v. Františkovi STREJČKOVI, pplk. v.v. Ing. Antonovi ŠKVARENINOVI, práp. v.v. Kvetoslave ZATLOUKALOVEJ, pplk. v.v. Ing. Zdenkovi ZATLOUKALOVI a pplk. v.v. Emilovi MINÁRIKOVI. 

Na Veľkej pláži súťažili družstvá v petangu, v streľbe na florbalovú bránku a v hádzaní krúžkov na terč. V súťaž družstiev v petangu sa na 1.mieste umiestnilo JDS Prašice – muži,  na 2.mieste PVO klub Topoľčany ZV SR, na 3.mieste spojári klub Topoľčany ZV SR. Na poludnie sme sa naobedovali v reštaurácii Malá Breza a pokračovali sme v súťažiach: hádzanie šípok, v chytaní paličky a v chytaní  loptičky. Súťaže pripravil podpredseda klubu pplk. v.v. Ing. Štefan BARIAK. Nesúťažiaci členovia si urobili zdravotnú prechádzku po rekreačnom zariadení. 

Zároveň  sme spomínali na roky prežité v armáde, na spolupracovníkov, na radosti a starosti, ktoré prináša dôchodkový vek. S radosťou môžeme konštatovať, že na tieto stretnutia chodia aj z 50 km vzdialeného Trenčína plk. v.v. Ing. Štefan LACKO s manželkou Gitkou, starší členovia nášho klubu ako  85 ročný pplk. v.v. Emil Minárik, ale aj mladší ako 50 roční členovia čat. Ing. Vladimíra JAMRICHOVÁ, slob. Miroslav JAMRICH a rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ. Členovia klubu so stretnutím v prírode boli spokojní a to bolo aj cieľom.

Text predseda klubu Ján Poliačik, foto Ing. Róbert Kráľ a J. Poliačik

Pridaj komentár