Oslavy SNP v Topoľčanoch

Dňa 28.augusta 2020 sa členovia klubu Topoľčany ZV SR zúčastnili osláv 76. výročia SNP. Slávnostný sprievod sprevádzaný vojenskou hudbou z Bratislavy išiel mestom od okresného úradu k pamätníku pri Gymnáziu v Topoľčanoch.

Po hymne a básni, za znenia hymnických piesní nasledoval akt kladenia vencov, príhovor prednostky okresného úradu Ing. Dagmar Kačírekovej,  hymnickou piesňou boli oslavy ukončené. Osláv sa zúčastnili zástupcovia Okresného úradu  Topoľčany, Mestského úradu Topoľčany, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Pavol Goga, JUDr. Karol Gerhát, Ing. Juraj Soboňa, príslušníci 1. mechanizovanej brigády a Práporu logistiky Topoľčany, 12 členov Zväzu vojakov SR – klub Topoľčany na čele s predsedom klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIKOM, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a delegácie politických strán.

Počas prejavu odzneli slová s odkazom, aby sme si vážili obetavosť, občiansku statočnosť a hrdinstvo tých, ktorí sa i napriek nepriaznivým podmienkam dokázali vzoprieť zlu, totalite a boli odhodlaní bojovať za svoje ideály.

Už tradične sme sa po oslavách stretli v pizzérii na malom občerstvení.  

Text: Ján Poliačik

Foto: kpt. Mgr. M. Vazovan Grácová 1.mb

Pridaj komentár