Pietny akt v Seredi

Pri príležitosti 76. výročia SNP sa dňa 27. augusta v Seredi konal pietny akt kladenia vencov. Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v mestskom parku pri Pomníku hrdinov Slovenského národného povstania. Pietneho aktu sa zúčastnil primátor mesta Sereď Martin Tomčányi, viceprimátor Ľubomír Veselický, zástupcovia mesta a ženijného práporu v Seredi, delegácia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Zväzu vojakov SR – klub Sereď, o. z. UN-Veteran Slovakia, o. z. Rozkvet Stredný Čepeň, Denného centra pre seniorov v Seredi a ďalší hostia. Položením vencov k pamätníku vzdali jednotlivé delegácie poctu a vďaku všetkým, ktorí počas Slovenského národného povstania a v období II. svetovej vojny položili svoje životy za našu slobodu.
Po položení vencov sa zhromaždeniu prihovoril primátor mesta Sereď Martin Tomčányi a predseda oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jozef Jánsky. Pripomenuli, že Slovenské národné povstanie bolo veľkou chvíľou nášho národa. Povstalci sa dokázali vzoprieť fašizmu a za svoje ideály boli ochotní obetovať aj životy. Zanechali nám odkaz, že demokraciu a slobodu si treba chrániť. Nesmieme zabudnúť na hrdinské činy našich dedov a otcov. Vďaka tomu, že so zbraňou v ruke povstali proti fašizmu sme sa zaradili medzi víťazov v 2. svetovej vojne.
Text: Ondrej Urban
Fotografie: Mária Tóthová

Pridaj komentár