Otvorenie výstavy o ženistoch v Seredi

V Mestskom múzeu v Seredi sa 27. augusta konalo slávnostné zahájenie výstavy pod názvom “História Ženijného vojska v Seredi.”  Na príprave výstavy sa z  veľkej miery podieľal predseda Zväzu vojakov SR – klub Sereď podplukovník vo výslužbe Ondrej Urban, ktorý niekoľko rokov pracoval v posádke Sereď v oblasti logistiky. Príprave výstavy venoval niekoľko mesiacov, ktoré strávil štúdiom, návštevami archívov a prezeranie súkromných zbierok fotografií bývalých vojakov. Spoluautorkou výstavy je vedúca múzea Mária Diková. Bez jej entuziazmu a bohatých skúseností s organizovaním podobných výstav by výstava neuzrela svetlo sveta. Za materiálnu a odbornú pomoc patrí  veľká vďaka občianskemu združeniu Vodný hrad v Seredi a jeho predsedovi Mgr. arch. Rastislavovi Petrovičovi.
Odbornú spoluprácu a historické materiály poskytlo tiež  Mestské Múzeum Sereď, Zväz vojakov SR – klub Sereď, ženijný prápor Sereď, UN – Veteran Slovakia, VHU – Vojenský historický archív v Bratislave, Vojenský archív – centrálna registratúra v Trnave, Štátny archív v Nitre – Archív Šaľa.
Otvorenia výstavy sa zúčastnil zástupca primátora Ľubomír Veselický, ktorý ocenil snahu organizátorov výstavy priblížiť súčasnej generácii vojenskú históriu posádky v meste Sereď.  období až po súčasnosť. Pamätníci si môžu pri návšteve výstavy  zaspomínať na časy aktívnej vojenskej služby. Môžu si prezrieť historické fotografie, vojenské oblečenie, odznaky, medaily, vojenské pomôcky i archívne dokumenty. Súčasťou sú aj výstrižky z dobovej tlače, ktoré dokumentujú činnosť ženijného vojska pri opravách a stavbe zničených mostov, odmínovaní, záchranných prácach pri záplavách, vykonaných pre civilné obyvateľstvo v povojnovom období až po súčasnosť. Návštevníci sa môžu oboznámiť aj s poznatkami o brodoch, prievozoch či mostoch na rieke Váh od Trenčína až po Komárno.
 
Výstava bude prístupná verejnosti do 15.októbra 2020. Všetkých záujemcov srdečne pozývame.

Pridaj komentár