76. výročie SNP v Brezne

Dňa 28. 8. 2020 členovia klubu ZV SR generála Jána Goliana a Breznianski rytieri delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa spoločne s príslušníkmi VÚ 1045 Nemecká účasťou na oslavách 76. výročia SNP v meste Brezno spoločne so zástupcami štátnej správy, samosprávy, politických strán a hnutí položili „kvety vďaky“ pri pomníku partizána na námestí gen. M. R. Štefánika.

Spomienka na plk. i.m. Samuela Sekurisa

76. výročie SNP členovia klubu ZV SR generála Jána Goliana a Breznianski rytieri delostrelectva plk. i.m. Samuela Sekurisa spoločne 28. 8. 2020 s príslušníkmi VÚ 1045 Nemecká si pripomenuli položením kvetov k pamätníku veliteľa posádky Brezno a veliteľa delostrelectva II. taktickej skupiny SNP plk. i.m. Samuela Sekurisa.

Pridaj komentár