76. VÝROČIE SNP, 32. ROČNÍK POCHODU PARTIZÁNSKYM CHODNÍKOM ZLATNO-SKÝCOV

 

Utešené slnečné sobotné ráno 22. augusta 2020 vítalo účastníkov 32. ročníka pochodu Partizánskym náučným chodníkom na jeho začiatku v Zlatne pri Pamätníku hrdinom SNP. Z nášho klubu sa zúčastnilo 10 členov, z toho 7 pokračovalo v pochode. Ostatní boli šoféri áut, ktorí sa po spomienkovom ceremoniáli premiestnili do obce Skýcov, kde bol cieľ pochodu.

  

 

Starosta obce Zlatno privítal hostí medzi ktorými boli podpredseda parlamentu pán Peter Pellegrini, poslanci NR: pán Ján Richter, pán Marián Kéry, predseda NSK pán Belica, za MO SR delegovaní dvaja riaditelia sekcií, starostovia susedných obcí, veliteľ protilietadlovej brigády v Nitre pán plk. Ing. Jozef Paňko a mnoho mladých ľudí s deťmi.

 

 

S príhovorom vystúpil pán Peter Pellegrini, ktorý vzdal úctu padlým hrdinom v bojoch SNP v tomto regióne. Pripomenul ťažké boje a obete, ktorých pamiatka by mala byť zachovaná v našich srdciach. Po ňom vystúpil poslanec NR a podpredseda NSK pán Marián Kéry s uceleným pohľadom o bojoch nielen v tomto regióne, ale aj počas celého obdobia 2. svetovej vojny. Spomenul zakladateľa a účastníka bojov genpor. v. v. Ing. Jána Husáka, ktorý vždy vyzýval mladú generáciu, aby ctila obete svojich predkov. Dvanásťkilometrového pochodu sa v tomto roku zúčastnilo celkom 350 účastníkov. Určite by mal veľkú radosť a potešenie, že ich účasť rastie z roka na rok a vracajú sa sem aj po rokoch. Po ukončení zhromaždenia zaznel pokyn na registráciu účastníkov pochodu a skupiny sa vydali na pochod. Hneď na začiatku sme sa pozdravili s priateľom z klubu Topoľčany pánom Rudolfom Zámečníkom, s ktorým sme pokračovali spoločne, tak ako sa nám to darí už niekoľko rokov. Krátko po opustení obce Zlatno nás viedla cesta lesom, okolo upraveného prameňa pitnej vody, vykoseným chodníkom v okolí pamätníka padlému partizánovi, neskôr sme sa mohli tešiť z pohľadov ponad lúky na hrad Hrušov.

  

 

Všimli sme si necitlivý výrub lesa, ktorý zakrýval v skalách pamätník na muničný sklad partizánov a spojovací uzol. Zaslúžili by si, aby toto pietne miesto bolo prístupnejšie aspoň vysypaným chodníkom a tak dôstojne zachované pre ďalšie generácie. Hlavne však pre vnukov, ktorí si detaily týchto ťažkých časov za 2. svetovej vojny už ani nepripomínajú na hodinách dejepisu.

 

Na tradičnej zastávke Na stratenom vrchu nás čakalo občerstvenie a spev folklórnej skupiny zo Skýcova a chvíľa na debatu s priateľmi. Prihovorili sme sa aj pánovi Petrovi Pellegrinimu, urobili sme si spoločné foto. Mali sme radosť z toho, že si nás pamätal z vlaňajšieho pochodu[PL1] . Podľa reakcií prítomných svojou účasťou a vystúpením pozitívne oslovil prítomných a motivoval k činom tak potrebným v tomto ťažko skúšanom období. Všimli sme si, že si sem, v tomto roku oproti minulosti, nenašiel cestu nikto z vládnych predstaviteľov (až na dvoch riaditeľov odborov z MO, ktorí však nepovedali ani slovo). Tradíciou bola účasť ministra obrany predchádzajúcich vlád, v minulom roku si „nečakane“ našiel čas aj pán Sulík, ktorý pri výročí vypálenia obce Skýcov zvýrazňoval svoj vzťah k tejto oblasti. Určite by mohol pozdraviť krajanov a oboznámiť ich s optimistickejšími vyhliadkami do budúcna.

 

To už sme prichádzali do obce Skýcov, ktorá bola cieľom pochodu. Vítalo nás upravené a čisté námestie s pamätníkom. O 14,00 hod. začalo kladenie vencov, náš klub bol zaradený za klubom výsadkárov-veteránov z Banskej Bystrice. Opäť vystúpil s prejavom pán Peter Pellegrini, ktorý vyjadril spokojnosť s účasťou prichádzajúcich organizácii, ale hlavne s účasťou mladej generácie. V závere zvlášť vyzdvihol účasť vojakov na týchto akciách. Po ňom vystúpil zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie, mladý človek perfektne hovoriaci po slovensky. Vyzdvihol účasť bojovníkov – Slovákov, ktorí dali svetu jasný odkaz o svojom zmýšľaní v spolupráci s mnohými príslušníkmi národov a národností pri zúčtovaní s nenávideným fašizmom.

 

Už tradične vyhodnotil Oblastný výbor SZPB v Nitre najstaršieho účastníka pochodu, ktorým sa stal 80 ročný príslušník výsadkárov – veteránov, najmladší bol ročný chlapček s mamičkou, tiež 5 dievčat a chlapcov vo veku 5-10 rokov. Najvzdialenejšími účastníkmi sa stali dvaja mládenci z Košíc. Milá bola účasť 16 ročného mladíka, ktorý sa každoročne zúčastňuje pochodu od prvého roku svojho života.

 

Žiaľ, vážnosť a obavy z možných následkov vírusu COVID 19, znemožnili organizátorom pripraviť tradičný guľáš, či pripraviť sprievodné aktivity vrátane zoskoku parašutistov.

 

Kvalitne bolo zabezpečené poskytovanie občerstvenia pod „dáždnikmi“ priamo na námestí. Pri teplote v 34 stupňov to ocenili všetci účastníci pochodu. Čakala nás cesta do svojich domovov s prianím si priaznivejších, najmä tých zdravotných, podmienok v budúcom ročníku.

 

Text. pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

Foto: Ing. Božena Luspajová, pplk. v. v. Ing. Ján Košina

Pridaj komentár