Na návšteve u najstaršieho člena klubu

Dňa 31.7.2020 sa dožil člen nášho klubu ZVSR Martin-Podháj pplk.v.v. Pavol Matejovič  101 rokov. Pri tejto príležitosti predseda klub pplk.v.v. Ing. Josef Surman a prezident výsadkárov vo výslužbe pplk. Viktor Puchoň oslávenca navštívili, aby mu popriali pevné zdravie a ešte veľa rokov medzi nami a odovzdali mu medailu „Zlatý kríž cti Jozefa Gabčíka.“

  

Pplk. v.v. Pavol Matejovič začal svoju vojenskú karieru v roku 1941 u pluku útočnej vozby v Martine. Po skončení výcviku  bol v júni 1942 odoslaný k bojovej jednotke do oblasti Žitomir-Chojníky-Ovruč.V januári 1943 sa vrátil nazad do Martina, kde požiadal o trvalú službu v armáde ako ďalej slúžiaci.

Ako veliteľ čaty PTK sa aktívne zúčastnil SNP. Zúčastnil sa bojov v Turci, Korytnici a Brezne. Po ústupe do hôr pokračoval v boji ako partizán, ale pod tlakom nemeckých vojsk a dezorganizácie bojujúcich jednotiek postupne ustupuje až do zaistenia nemeckou hliadkou a po internovaní bol odtransportovaný vlakom do Maďarska na opevňovacie práce, kam však nedošiel nakoľko z transportu ušiel. Kontaktoval sa s jednotkou brigády  J.Žižku pod velením kpt. Dřinku, v ktorej zotrval až do spojenia so sovietskymi jednotkami 12.4.1945, kedy končí svoju bojovú činnosť a vstupuje do občianskej milície. Na základe mobilizačnej vyhlášky odchádza do Martina ku bývalému kmeňovému telesu k náhradnému práporu. Po absolvovaní VA v Hraniciach nastúpil k tankovému samohybnému pluku v Plzni. Postupne zastával rôzne funkcie a od roku 1954 nastúpil službu  v školskom tankovom pluku v Martine. Po niekoľkých reorganizačných zmenách  v r.1969 bol ustanovený na funkciu náčelníka divízneho skladu TAM a túto vykonával až do svojho odchodu do dôchodku v r.1974. V roku 1975 nastúpil ako občiansky zamestnanec k VÚ 8009 Martin / prápor opráv techniky / , kde pôsobil do roku 1987 a odišiel na zaslúžený odpočinok.

Je posledným žijúcim účastníkom zajatia „misie plukovníka Otta.“

Predseda klubu pplk. v.v. Ing. Josef Surman

 

Pridaj komentár