Stretnutie rady klubu Topoľčany s veliteľom 1.mb

Dňa 6.júla 2020 sa stretla rada klubu Topoľčany ZV SR (predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK, podpredseda klubu pplk. v.v Ing. Štefan BARIAK, tajomník klubu pplk. v.v. Ing. Ján GALATA a člen rady rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ) s veliteľom 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Ivanom BALOGOM. Na stretnutí si obidve strany spresnili plán spolupráce po opatreniach koronavírusu do konca tohto roka.                                                   Aj 1. mechanizovanej brigáde sa zmenili niektoré termíny svojej činnosti.

   

Zároveň predseda klubu pplk. v.v. RSDr. Ján POLIAČIK odovzdal čestné uznanie Zväzu vojakov SR za dlhodobú a aktívnu spoluprácu pri plnení úloh a cieľov Zväzu vojakov SR veliteľovi brigády brig. gen. Ing. Ivanovi BALOGOVI a vedúcej staršej dôstojníčke oddelenia CIMIC a PSYOPS 1.mechanizovanej brigády kpt. Mgr. Markéte VAZOVAN GRÁCOVEJ. Obidvom mali byť čestné uznania odovzdané na členskej schôdzi klubu 1.2.2020, ale pre pracovné a rodinné povinnosti sa schôdze nemohli zúčastniť a potom prišli opatrenia pandémie koronavírusu. Zároveň sme veliteľovi brigády zagratulovali k meninám s prianím pevného zdravia a úspechov pri plnení náročných úloh. Potom nás veliteľ brigády pozval na spoločný obed.

Text: predseda klubu J. Poliačik, Foto: prac. 1.mb.

Pridaj komentár