Dva kluby ZV SR na súťaži v Holešove

Dňa 25. júla 2020 sa na strelnici HOLEŠOV – Dobrotice uskutočnila strelecká súťaž v streľbe z pištole vz. 75 Phantom a automatickej pušky CZ 805 BREN. Súťaž, na ktorej sa zúčastnilo 25 družstiev (74 strelcov) z Českej a Slovenskej republiky, zorganizoval Klub výsadkových veteránov Holešov v spolupráci so 102. prieskumným práporom Prostějov.

 

Zo Slovenska sa zúčastnilo 8 družstiev – dve družstvá ZV SR klub Topoľčany (rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK, čat.  Radim KAMRLA, des. v.z. Viliam MATÚŠ, npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY) a jedno družstvo ZV SR klub Nové Mesto nad Váhom (Mgr., Ing. Karla HAVALCOVÁ, rtn. Ing. Janka BUGOŠOVÁ, nrtm. v.z. Petr PAŠKA, pplk. v.v. RSDr. Josef PUTIRKA), KVV Prešov (František Mansfeld, Ladislav Kuhlöffel, Miloslav Malcovský), KVV Bratislava (Peter Kopáčik ml., Miroslav Daráš, Peter Kopáčik), KVV Zlaté Moravce (Ján Návoj, Slavomír Kincel, Dominik Valkovič), 2 družstvá   KVV Banská Bystrica (Eva Dolníková, Matej Dolník, Jozef Nota, Jozef Dolník, Vladimír Kavický).   Z Čiech sa zúčastnilo 17 družstiev – KV Brno, KVV Chrudim, 7 družstiev KVV Holešov, 4 družstvá KVV Prostějov, 2 družstvá KVV Zlín, 2 družstvá KVV Olomouc.

 

Riaditeľ súťaže: pplk. gšt. Ing. Pavel Hriník

Podmienky súťaže:

Puška Bren 3+10 rán na vzdialenosť 100 m na terč NLF s kruhmi v čase 3+9 minút, v leže bez opory.

Pištoľ 3+10 rán  na terč NLF s kruhmi, na vzdialenosť 25 m v stoje jednoruč nebo obojruč.

V jednotlivých disciplínach a kategóriách sa členovia ZV SR zo 74 súťažiacich umiestnili:

JEDNOTLIVCI                                                                                     

Pu –  CZ 805 BREN (m+ž): 

1. miesto – rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ (Klub Topoľčany ZV SR)

3. miesto – nrtm. v.z. Petr PAŠKA (Klub Nové Mesto /Váhom ZV SR)

 

Pi – vz. 75 Phantom (m+ž):

3. miesto – kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK (Klub Topoľčany ZV SR)

4. miesto – npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY (Klub Topoľčany ZV SR)

6. miesto – rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ (Klub Topoľčany ZV SR)     6. miesto –  pplk. v.v. RSDr. Josef PUTIRKA (Klub Nové Mesto /Váhom ZV SR)

  

Dvojboj (Pu+Pi, m+ž): 

1. miesto – rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ (Klub Topoľčany ZV SR)

4. miesto – nrtm. v.z. Petr PAŠKA (Klub Nové Mesto /Váhom ZV SR)

7. miesto – Mgr., Ing. Karla HAVALCOVÁ Klub Nové Mesto /Váhom ZV SR)

  

Dvojboj (Pu+Pi, ženy):

2. miesto – Mgr., Ing. Karla HAVALCOVÁ (Klub Nové Mesto /Váhom ZV SR)

4. miesto – rtn. Ing. Janka BUGOŠOVÁ (Klub Nové Mesto/Váhom ZV SR)

6. miesto – rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ (Klub Topoľčany ZV SR)

DRUŽSTVÁ

Dvojboj (Pu+Pi, m+ž): 

2. miesto – Klub Nové Mesto/Váhom ZV SR  – Mgr., Ing. Karla HAVALCOVÁ, nrtm. v.z. Petr PAŠKA, pplk. v.v. RSDr. Josef PUTIRKA

5. miesto – Klub Topoľčany ZV SR – rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ, kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK

9. miesto – Klub Topoľčany ZV SR – čat.  Radim KAMRLA, des. v.z. Viliam MATÚŠ, npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY

 

Ďakujeme členom Zväzu vojakov SR – klubu Topoľčany a Nové Mesto nad Váhom za vzornú reprezentáciu nášho zväzu ale aj Slovenska.

Text: predseda klubu Topoľčany J. Poliačik, Foto: organizátor súťaže

One thought on “Dva kluby ZV SR na súťaži v Holešove

  1. Okrem spomínaných členov družstva ZV SR z Nového Mesta nad Váhom sa strelieb zúčastnila i naša členka – rtn. Janka Bugošová, ktorá pri svojom prvom štarte na pretekoch dosiahla nielen pekný výsledok, ale aj umiestnenie. v jednotlivcoch – ženy sa umiestnila na 4. mieste (148 bodov), ako aj v streľbe z Brenu – tiež 4. miesto (58 bodov).
    Osobne som sa pretekov zúčastnil a chcem vyjadriť úprimné poďakovanie organizátorom podujatia – KVV Holešov, pod vedením D. Hrica, ktorí vynaložili v solupráci s vojenským útvarom výsadkárov a príslušníkmi policie maximálne úsilie pri organizácií podujatia.

Pridaj komentár