Posedenie členov Klubu ZV SR Martin – Podháj pri guláši

 

Po dlhej dobe sa zišli členovia nášho klubu spolu s manželkami, priateľkami, poprípade spolubývajúcimi, aby sa stretli s priateľmi a kolegami aj v týchto pohnutých časoch.

Rada klubu sa na svojom zasadaní  uzniesla, že tentoraz známu skupinu varičov oslobodí od prípravy gulášu a zadá túto úlohu kvalifikovanej kuchárke z reštaurácie Hradišťom-Pizza Kolonka. Guláš bol prakticky na nerozoznanie od lahôdky, ktorú vie navariť naše kuchárske kvarteto.

 

 

O pol jedenástej dňa 18.7.2020 sa začali schádzať prví hladoši, aby nefasovali liter vína a poukážky na guláš, pivo a kávu. Zišlo sa nás nakoniec 54, čo je slušný počet z počtu príslušníkov klubu. Po privítaní predsedom klubu bol vydaný povel na prípitok a vydávanie stravy. Po mlčaní, zapríčinenom prehltaním gulášu a chleba, sa rozprúdila živá zábava, ktorá trvala až do večerných hodín.

 

 

V priebehu akcie nás prišli navštíviť a pozdraviť prezident výsadkárov vo výslužbe pplk.v.v. Viktor Puchoň spolu spolu s tajomníkom  pplk.v.v. Ing. Jozefom Pračkom. S touto padákovou organizáciou náš klub úzko spolupracuje a má s ňou podpísanú dohodu o spolupráci. Pri posedení sme neformálne prebrali otázku zabezpečenia Michalského dňa, ktorý bude tohto roku uskutočnený v Martine za účasti všetkých slovenských klubov. Náš klub, v prospech výsadkárov, zabezpečí streleckú súťaž, nakoľko s jej organizovaním máme bohaté skúsenosti.

Pplk. v.v. Ing. Josef Surman

 

Pridaj komentár