Športovo relaxačný deň klubu ZV SR Humenné

V poradí druhou akciou po uvoľnení nariadených opatrení v podmienkach klubu ZV SR Humenné bolo vykonanie športovo relaxačného dňa. Túto akciu v klube vykonávame pravidelne už niekoľko rokov v závere mesiaca jún. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu, ktoré pretrváva na celom našom území sme tradíciu záveru mesiaca jún porušili a vykonali sme ju dňa 3.7.2020, no tradične na poľovníckej chate Jasenov.

            Teraz sme však mali šťastie a počasie nám prialo. Deň sa ozaj vydaril, hoci boli aj chvíle, keď sme sa obávali, že sa nám počasie pokazí. Nakoniec celková príprava a námaha organizátorov bola úspešná a všetko prebehlo tak ako sme si to naplánovali. Guľáš a ostatné dobroty pripravené všetkým našimi kuchármi každému náramne chutili. Dobre bola zorganizovaná aj súťaž v streľbe na terč. Znova sa ukázalo, že hoci vekovo dozrievame, súťaživého ducha neustále máme v sebe a každý sa snažil dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Súťaž nakoniec vyhral náš najmladší člen klubu, ktorý  vojakom ani nebol.

 

            Preto, že sme sa dlhšiu dobu nemohli stretnúť pre všeobecne známe opatrenia,  v závere stretnutia sme zablahoželali jubilantom, ktorí sa v predchádzajúcich mesiacoch dožili svojich životných jubileí a odovzdali sme im drobné pozornosti klubu. Dobrá atmosféra a nálada pokračovala a ani sme si neuvedomili ako rýchlo sa čas kráti.  V závere sme si svorne zapriali pevné zdravie a vyjadrili presvedčenie, že všetko zlo už pominulo a  bude už iba dobre. 

 

Vladimír Cibuláš, predseda klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár