Letné posedenie členov KVD Piešťany

ZV SR – KVD Piešťany uskutočnil  dňa 9.7.2020 tradičné letné posedenie pri guláši pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov. Medzi pozvanými hosťami, ktorí potvrdili účasť, boli okrem iných aj členovia družobného ZV SR Klub Nové Mesto nadhom a primátor mesta Vysoké Tatry p. Ján Mokoš.

 

 

Počasie nám prialo, hygienicko-epidemiologické opatrenia sa striktne dodržiavali a o kvalite gulášu, ktorý pripravoval p. Strečanský, za výdatnej pomoci odborníkov z radov členov klubu, hovorí takmer prázdny kotol. Ochutnávku pred výdajom skontrolovala komisia v zložení predseda klubu Piešťany p. Jozef Svetlík, tajomník klubu p. Ján Pestún a štatutár ZV SR p. Ján Paulech. Počas konzumácie došlo aj k prípitku k nedávnym oslávencom mena Ján, Peter a Pavol.

 

    

Predmetné podujatie sa uskutočnilo v priestoroch reštaurácie HANGAR v Piešťanoch,  ktoré bezplatne poskytol jeden z majiteľov daného zariadenia – člen KVD Piešťany.

 

 

 

Plk. v.v. Ing. Ján Paulech, štatutár ZV SR

Pridaj komentár