V Klube Nitra-Zobor sme sa po 4 mesiacoch znovu stretli

 

1. júla sa po takmer 4 mesiacoch obnovil život v klube pod Zoborom, keď sa po poslednom marcovom konalo riadne zasadanie rady klubu a klubové popoludnie s členmi klubu v D.C. pre seniorov Olympia.

 

Oprášili sme zameškané plánované akcie po VČS vo februári, stihli sme 20. posádkový ples armády, organizovaný Vojenským útvarom 4405 Nitra. Ľúto nám bolo, že sme sa nemohli zúčastniť tradičného stretnutia s priateľmi z Klubu vojenských dôchodcov Kroměříž, zo Spoločnosti Ludvíka Svobodu v pobočke Kroměříž a s členmi Klubu výsadkových veteránov z Holešova, s ktorými sa pravidelne stretávame 4. mája pri rodinnej hrobke Ludvíka Svobodu na mestskom cintoríne v Kroměříži.

 

Teší nás však, že sme opäť stihli dotiahnuť 2% z daní, keď nám 35 darcov z radov členov, sympatizantov, profesionálnych vojakov a spoločnosti PEIKKO Slovakia s.r.o. darovalo 1.694,98 eur, ktoré nám pomôžu zabezpečiť naše akcie.

 

Určite bude najatraktívnejším 4.ročník Memoriálu F.Chudu v petangu na ktorého konanie 10. septembra chceme pozvať aj kolegov z najbližších klubov ZV SR a priateľov z JDS. V auguste by sme chceli absolvovať autobusový zájazd do Čierneho Balogu, pripomenúť si významné udalosti slovenských dejín, opäť nadviazať niť organizovaných aktivít, akými sú Ovocie roka, účasť na regionálnom vinobraní a miestnych ochutnávkach a neskôr na príležitostných spomienkových zhromaždeniach.

 

V klube nám je veľmi ľúto, že v uplynulom období nás opustili 3 členovia klubu:

 

  • 2. februára, 91 ročný mjr. v. v. Ján Földeši,

  • mesiac pred životným jubileom 70 rokov, 6. marca pplk. v. v. Ing. Peter Miklovič,

  • v marci pani Vilma Važanová, ktorá by sa bola dožila v auguste 90 rokov.

    Uctili sme si ich pamiatku, aj účasťou na ich poslednej ceste aj spomienkou na klubovom popoludní 1. júla 2020.

    Potešila nás výzva 1.viceprezidenta ZV SR genpor. v. v. Ing. Petra Vojteka, ktorou prostredníctvom VÚSZ Bratislava oslovil našich bývalých kolegov a ich rodinných príslušníkov a informoval ich o možnostiach stať sa členmi ZV SR, na ktorú máme už aj odozvu. Je žiadúce aby nás bolo viac organizovaných v kluboch na Slovensku, čím by sme dosiahli väčšiu silu a vážnosť pri presadzovaní svojich požiadaviek.

 

Tešíme sa na ďalšie obdobie práce a veríme, že nás už nič nevyruší v realizovaní našich prijatých plánov.

 

 

Text: pplk. v. v. Dr. Antonín Rojka

      Foto: Ing. Božena Luspajová

Pridaj komentár