DOTAZNÍK SEKCIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV MO SR

Vážená pani, vážený pán,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o spoluprácu pri realizácii prieskumu zameraného na zisťovanie stavu dodržiavania a ochrany ľudských práv a chránených záujmov vojakov.

Dotazník je určený pre vojakov v zálohe/vo výslužbe a pre profesionálnych vojakov v štátnej službe. V prípade, že nepatríte ani do jednej z týchto skupín dotazník nevypĺňajte.

Vaša účasť v prieskume je dobrovoľná a spočíva vo vyplnení elektronického dotazníka cez nasledujúci odkaz: dotazník práva vojakov. Každú otázku si pozorne prečítajte a postupujte tak, ako to vyžaduje inštrukcia k otázke. Dotazník je anonymný, odpovede nebude možné priradiť ku konkrétnym ľuďom, preto Vás žiadame o úprimné zodpovedanie otázok. Žiadna odpoveď nie je zlá ani dobrá, záleží nám na Vašom názore.

Z dôvodu potreby rýchleho získania potrebných informácii bola zvolená technika zberu údajov prostredníctvom elektronického dotazníka. Táto technika však nemusí plne zachytiť všetky skupiny vojakov, ktoré sme chceli osloviť najmä vojakov v zálohe/vo výslužbe. Preto by sme Vás chceli požiadať, v prípade ak máte kontakt na ľudí z týchto kategórií, aby ste ich informovali o možnosti zúčastniť sa tohto prieskumu.

Je taktiež možné, že budete oslovený/á s touto žiadosťou inými osobami, v takom prípade tento dotazník druhý krát nevypĺňajte.

Dotazník môžete vyplniť do 12. júla 2020. Po tomto dátume nebude dotazník prístupný.

Ďakujeme za Vašu ochotu podeliť sa s nami o Vaše názory. 

Sekcia ľudských zdrojov MO SR

Pridaj komentár