Rokovanie s novým generálnym riaditeľom spoločnosti HOREZZA, a.s.

2. júna 2020 sa v Piešťanoch na pôde Hotela Granit Piešťany – kúpeľný ústav uskutočnilo rokovanie medzi zástupcami ZV SR a generálnym riaditeľom spoločnosti HOREZZA, a.s. PhDr. Mgr. Júliusom Kolocsányim ohľadom ďalšej spolupráce a zabezpečenia tohtoročného jubilejného XXV. Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. ZV SR na rokovaní zastupovali: štatutár zväzu plk. v.v. Ing. Ján Paulech, tajomník pplk. v.v. PhDr. Marián Mjartan a tlačový hovorca pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefan Javorík.

    

V úvodnej časti rokovania štatutár ZV SR p. Paulech v stručnosti zoznámil nového generálneho riaditeľa s poslaním, cieľmi a činnosťou nášho zväzu, jeho členstvom v EUROMIL-e i členstvom vo vojenských zväzoch  krajín V4 a vyjadril presvedčenie, že nové vedenie spoločnosti HOREZZA, a.s.  zachová všetky doteraz dohodnuté benefity a zľavy vo svojich zariadeniach (Hotely Granit: Piešťany, Tatranské Zruby a Smrekovica) pre členov ZV SR.  Následne tajomník zväzu p. Mjartan zoznámil generálneho riaditeľa s organizáciou doterajších Medzinárodných vojenských výstupov na Kriváň a poprosil ho, aby tlmočil poďakovanie riaditeľke Hotela Granit Tatranské Zruby p. Miriam Strakovej  za minuloročnú pomoc pri zabezpečení zasadania vojenských zväzov krajín V4  a XXIV. ročníka MVV na Kriváň.

Nový generálny riaditeľ p. Kolocsányi ubezpečil delegáciu ZV SR, že má eminentný záujem na rozvíjaní ďalšej spolupráce medzi spoločnosťou HOREZZA, a.s. a ZV SR.  Garantoval, že všetky výhody pre členov  ZV SR dohodnuté v podpísanej Zmluve o spolupráci  i v Dodatku zmluvy v roku 2019 budú zachované. Tiež sa zaviazal, že pri organizovaní tohtoročného jubilejného XXV. ročníka MVV na Kriváň nám Hotel Granit Tatranské Zruby, tak ako po minulé roky, vyjde maximálne v ústrety. 

Štefan Javorík, foto: -šj-

 

Pridaj komentár