Videokonferencia prezídia EUROMIL-u

V dopoludňajších hodinách 20. mája 2020 sa uskutočnila videokonferencia prezídia EUROMIL-u k ochrane zdravia vojakov počas pandémie COVID-19. Uvedenú videokonferenciu riadil prezident  EUROMIL-u Emmanuel Jacob. Zúčastnilo sa jej 13 členov prezídia EUROMIL-u z 10 európskych krajín. ZV SR zastupoval jeho štatutár plk. v.v. Ing. Ján Paulech.

Cieľom videokonferencie bola výmena skúseností z realizácie prijatých opatrení súvisiacich s rešpektovaním práva vojakov na ochranu ich zdravia počas nasadenia do boja proti prebiehajúcej pandémii COVID -19 a nových výziev pre ozbrojené sily z hľadiska ochrany zdravia vojakov,  ako aj nových úloh EUROMIL-u pri presadzovaní nových opatrení na včasnú a efektívnejšiu ochranu zdravia príslušníkov ozbrojených síl členských krajín EÚ pri podobných  situáciách.

 

Počas diskusie väčšina účastníkov potvrdila nutnosť jednotného riadenia pri včasnej distribúcii osobných ochranných prostriedkov, hlavne pre nasadzovaných jednotlivcov či jednotky ozbrojených síl a dodržiavaní osobnej hygieny každého jednotlivca, ako aj prispôsobení výcviku danej situácii, vrátane výcviku súvisiaceho s vedením civilno-vojenských operácií (CIMIC). Vyskytli sa aj prípady, keď zo strany veliteľov  nebol akceptovaný znížený zdravotný stav vojakov a tí boli nútení plniť rozkazy. V tomto prípade nepomohla ani interpelácia predstaviteľov vojenského združenia, ktoré je sociálnym partnerom  príslušnému ministerstvu obrany. Časť diskutujúcich poukázala na nerešpektovanie demokratických práv vojakov zo strany politikov. Na druhej strane sa  všetci zhodli na nutnosti väčšej propagácie vojenského povolania a značného podielu ozbrojených síl na eliminácii  pandémie v jednotlivých európskych krajinách, čo je opäť jeden z pozitívnych argumentov pre vstup mladých ľudí do ozbrojených síl.  

 

Novou úlohou EUROMIL-u bude lobovať za presadenie opatrení, ktoré by skvalitnili osobnú a kolektívnu ochranu zdravia a výcvik príslušníkov ozbrojených síl proti krízam spôsobenými vírusovými ochoreniami, na čo by sa mali využiť aj finančné prostriedky EÚ.

 

Štatutár ZV SR plk. v.v. Ing. Ján Paulech

 

Pridaj komentár