Návšteva ministra obrany SR v Posádkovom klube VPS OS SR

Pri návšteve vojenských útvarov a zariadení v meste Trenčín, dňa 14. mája 2020, minister obrany SR Jaroslav Naď v sprievode veliteľa Pozemných síl OS SR generálmajora Jindřicha Jocha a ďalších, navštívil aj Posádkový klub Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR.

Je všeobecne známe, že v Posádkovom klube mimo uskutočňovaných záujmových činnosti, majú sídlo Zväz vojakov SR, Klub generálov – SeverKlub vojenských veteránov Trenčín.

Minister obrany s sprievode zástupcu Vedúcej Posádkového klubu Mgr. Márii Huszlicskovej, Zdenka Geryka, sa zaujímal mimo iných priestorov, najmä o priestor Univerzálnej sály, Divadelnej sály a Posádkovej knižnice. Pri prehliadke bol oboznámený s  využívaním priestorov, celkovým technickým stavom budovy a so stavom rekonštrukčných prác na streche budovy i divadelných priestorov.

Pri návšteve priestorov v ktorých sídli Klub generálov – Sever, generálporučík vo výslužbe Ing. Pavel Honzek prítomných oboznámil s činnosťou klubu a s priebehom rekonštrukcie hrobových miest na vojenskom cintoríne v kasárňach na Zabraní. Za vykonanú prácu pán minister poďakoval a vyjadril  sa, že v rámci svojich možnosti, bude v nastávajúcom období v prípade potreby nápomocný.

Ďalej si minister pozrel priestor sídla Zväzu vojakov SR, v ktorom ho sprevádzal tajomník ZV SR podplukovník v. v. PhDr. Marián Mjartan. Minister obrany iba nedávno, ako prvých po svojom ustanovení do funkcie, prijal delegáciu prezídia Zväzu vojakov a bol oboznámený s činnosťou a požiadavkami Zväzu. V krátkom rozhovore s tajomníkom Zväzu potvrdil osobnú účasť na jubilejnom 25. ročníku Medzinárodného výstupu na Kriváň. Požiadal tajomníka o odovzdanie pozdravu pre 2 200 člennú základňu Zväzu a vyslovil presvedčenie o dobrej spolupráci medzi MO SR a ZV SR.

            V sprievode predsedu Klubu vojenských veteránov Trenčín plukovníka v. v. Ing. Jána Skybu si pozrel priestor klubu. Pán minister bol stručne oboznámený s históriou jeho vzniku, s osobnosťami a činnosťou klubu. Vyjadril sa, že aj v budúcnosti bude tento priestor využívaný členmi klubu.

Vzhľadom na sklz v časovom harmonograme, prehliadka ale najmä možnosť oboznámenia pána ministra s potrebami a činnosťou jednotlivých sekcii klubu bolo oboznámenie veľmi stručne. Návštevu klubu si pán minister bude môcť pripomenúť prečítaním našej ročenky Vojenský veterán 2019.

Na záver návštevy, vzhľadom na blížiace sa 30.výročie vzniku KVV Trenčín, predseda klubu pozval pána ministra na slávnostné zhromaždenie, ktoré predpokladáme  uskutočniť v mesiaci október 2020. Pán minister pozvanie prijal.

Ing. Ján Skyba,  predseda KVV Trenčín

Pridaj komentár