Stanovisko prezídia EUROMIL-u k právu na štrajk v ozbrojených silách

Nedávno Európsky výbor pre sociálne práva (EVSP) svojimi rozhodnutiami v prípadoch:  EUROMIL-u proti  Írsku a Talianskej všeobecnej konfederácie práce (CGIL)  proti Taliansku, zaujal jasné stanovisko k právu príslušníkov ozbrojených síl na štrajk. V prípade Talianska EVSP zistil porušenie článku 3 ods. 6 ods. 4 Európskej sociálnej charty. Keďže členovia prezídia EUROMIL-u sú presvedčení, že právo na štrajk nie je  bežným právom príslušníkov ozbrojených síl, tak v reakcii na vyššie uvedené rozhodnutia EVSP, väčšinovým hlasovaním v apríli 2020 schválili stanovisko EUROMIL-u k právu na štrajk, v ktorom okrem iného uvádzajú, že vykonávanie práva na štrajk sa môže zabezpečiť prostredníctvom sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania v ozbrojených silách.

 Uvedomujeme si, že právo na štrajk profesionálnych vojakov  môže prekvapiť nielen niektorých príslušníkov v ozbrojených silách. Pokiaľ ide o EUROMIL, táto otázka nebola nikdy prioritou, ale rozhodnutie EVSR je jasné, uviedol predseda EUROMIL-u Emmanuel Jacob. Poďme si to porovnať s jadrovými zbraňami. Každý vie, kto ich má a kde sú, ale nikto ich nechce použiť. Často sú však rozhodujúcim faktorom pri hľadaní diplomatických riešení. V našom stanovisku je diplomatickým riešením sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie, aby sa realizácii tohto práva zabránilo. Štrajk nie je cieľom sám osebe, ale odrádzajúcim nástrojom,“ argumentoval Jacob.

Je dôležité poznamenať, že okrem vojenských odborových zväzov sú v EUROMIL-e členské združenia aj z krajín, v ktorých je vojakom zakázaný vstup do odborov, ale môžu byť členmi (profesijných) združení. Na otázku EUROMIL-u k definícii pojmu odbory alebo združenie, Medzinárodná organizácia práce odpovedala v roku 2017 nasledovne: Pokiaľ ide o MOP, neexistuje žiadny rozdiel medzi použitými výrazmi, pokiaľ cieľom týchto orgánov je podpora a ochrana záujmov pracovníkov.“ Tento rozdiel sa odráža aj v stanovách EUROMILu: EUROMIL je organizácia slobodných demokratických vojenských združení a odborových zväzov. V tejto charte sa obidve označujú ako vojenské združenia.“

Úplné znenie stanoviska prezídia EUROMIL-u k právu na štrajk je k dispozícii na: www.euromil.org. 

 

Plk. v.v. Ing. Ján Paulech, štatutár ZV SR

Pridaj komentár