Klub Kežmarok na pietnej spomienke 75.výročia ukončenia 2. svetovej vojny

Dňa 07. mája 2020 sme si tichou spomienkou a položením vencov  na vojenskom cintoríne v Kežmarku pri pamätníku neznámych vojakov pripomenuli 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny.

   

Slávnostný príhovor predniesol predseda SZPB Kežmarok a člen rady KV Kežmarok pplk. v.v. JUDr. Milan Janeček. Druhá svetová vojna bola najkrvavejší a najbrutálnejší konflikt v novodobých ľudských dejinách. Je našou povinnosťou pamätať na tieto udalosti a odovzdávať ich odkaz ďalej tak,  aby neboli prekrúcané historické fakty týchto dejinných udalosti našej histórie.

   

Na príprave a priebehu aktu sa plne podieľali členovia  Zväzu vojakov  SR, Klub Kežmarok spolu s miestnou organizáciou SZPB Kežmarok. Aktu sa zúčastnila prednostka Okresného úradu Kežmarok Ing. Veronika Havírová., zástupcovia štátnej a verejnej správy.

mjr. v.v. Ing. Ján Verešpej, foto : kpt. v.v. Vladimír Janeček

Pridaj komentár