Sú udalosti, ktoré je potrebné neustále si pripomínať

 

V uplynulom týždni si nielen Slovenská republika, ale celá Európa i celý svet, pripomenuli  75. výročie oslobodenia a víťazstva nad fašizmom.

Aj keď toto významné výročie nebolo možné osláviť  tak dôstojne, ako si bezpochyby zaslúži,  a ako bolo zvykom po iné roky, ale aj v týchto ťažkých a obmedzujúcich podmienkach sa zrodila iniciatíva zo strany predsedu klubu Zväzu vojakov SR Martin-Podháj pplk.v.v. Ing. Josefa Surmana na uctenie si pamiatky tých, ktorí za našu slobodu obetovali to najcennejšie – svoje životy.

   

Dňa 7.5.2020 o 10,00 hod. sa zišli členovia klubu ZV SR spolu s členmi klubu Výsadkárov vo výslužbe a členmi SZPB na cintoríne Hrdinov SNP v Martine – Priekope, aby si pietnym aktom položenia vencov pripomenuli 75.výročie ukončenia 2.svetovej vojny a poklonili sa pamiatke hrdinov, ktorí padli za našu slobodu. Potom sa účastníci presunuli k pamätníku „Pušky“ na Severe v Martine, kde pietny akt mal svoje pokračovanie.

Deň pred týmto pietnym aktom si členovia ZO SZPB Martin – Stred a zároveň členovia nášho klubu boli uctiť pamiatku popravených 21 príslušníkov odboja pri pamätníku na Štarkého lúke, nachádzajúcom sa v lokalite Martin-Podháj. Členovia tejto organizácie ho obnovili a vzorne sa oň starajú na čele s predsedníčkou  pani Boženou Repkovou.

  

Pre  ďalšie  generácie by tento pamätník mal byť výzvou, aby chránili slobodu  a nedopustili  už nikdy, aby sme ju stratili. Majme na pamäti slová armádneho generála a prezidenta Československej republiky Ludvíka Svobodu: „Nesmíme  nikdy zapomenout, jak lehce jsme ztratili svoji svobodu a jak těžko a za cenu jakých obětí jsme ji potom dobývali zpět.“

Predseda Klubu ZV SR Martin-Podháj a tajomník Oblastnej organizácie SZPB Martin pplk. v.v. Ing. Josef Surman                                                                                                                                    

Pridaj komentár