Oslavy 75. výročia ukončenia 2. svetovej vojny v meste Humenné

Tohto roku je to už 75 rokov. Všetci sme očakávali veľkolepé pripomenutie si tejto významnej udalosti, ale z dôvodu pandémie koronavírusu sa však žiadne oslavy konať nemôžu a ani sa nekonali. Tak tomu bolo aj v meste Humenné. Túto významnú udalosť z našich dejín sme si však pri rešpektovaní všetkých opatrení pripomenuli aspoň spomienkou a položením venca na znak vďaky našim osloboditeľom. Podľa dohody s oblastnou organizáciou SZPB v Humennom sme dňa 7.5.2020 v čase, ktorý bol pre nás vymedzený položili na mestskom  cintoríne k Pamätníku obetiam 2. svetovej vojny veniec za náš klub. Pred nami tak učinili predstavitelia mesta Humenné, oblastná organizácia SZPB, zástupcovia konzulátu ruskej federácie.

 

Vladimír Cibululáš, predseda klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár